Facebook

postheadericon VIII PALLOTYŃSKI KONGRES MISYJNY [Kigali, Rwanda, 24 lutego – 1 marca 2014 r.]

VIII PALLOTYŃSKI KONGRES MISYJNY [Kigali, Rwanda, 24 lutego – 1 marca 2014 r.

VIII Pallotyński Kongres Misyjny, którego temat brzmiał: „Ożywiać wiarę i rozpalać miłość: prorocki wymiar Kościoła w Afryce”, został oficjalnie otwarty 24 lutego 2014 r. w Centrum Św. Wincentego Pallottiego w Kigali w Rwandzie. Wzięło w nim udział dwadzieścia osób z czterech kontynentów (Afryki, Ameryki, Azji i Europy) oraz z pallotyńskich jednostek (prowincji, regii i delegatur).

Więcej…

 

postheadericon REFLEKSJA NA ROZPOCZĘCIE WIELKIEGO POSTU: Pomyślmy o naszym zmartwychwstaniu

careme.jpg

Środa Popielcowa rozpoczyna czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu, czas przygotowania się do wejścia w tajemnicę zmartwychwstania. Kościół zachęca nas w tych dniach przede wszystkim do nawrócenia, do postawienia pierwszego kroku...

Więcej…

 

postheadericon WATYKAN: APEL O MODLITWĘ O POKÓJ NA UKRAINIE I W WENEZUELI

Papież Franciszek: „Ponownie proszę was o modlitwę za Ukrainę, przeżywającą obecnie trudną sytuację, a zarazem życzę, aby wszystkie strony tego kraju przyczyniły się do przezwyciężenia nieporozumień i do wspólnej budowy przyszłości narodu; do wspólnoty międzynarodowej kieruję stanowczy apel, aby wspierała każdą inicjatywę na rzecz dialogu i zgody.”

>>>Przemówienie po modlitwie na „Anioł Pański”, 2 marca 2014 r.

Pokój i zgoda dla Wenezueli

wenezuela.jpgPodczas audiencji generalnej 26 lutego 2014 r. papież Franciszek zaapelował także o położenie kresu przemocy w Wenezueli.

Zwracając się wiernych obecnych w środę 26 lutego rano na placu św. Piotra na audiencji generalnej, Papież wyraził „szczególne zaniepokojenie” sytuacją w tym południowoamerykańskim kraju, gdzie nie ustają protesty i starcia, które w minionych dniach spowodowały przynajmniej 13 ofiar.

„Wyrażam gorącą nadzieję – powiedział przed skierowaniem pozdrowień do pielgrzymów włoskich – że jak najszybciej ustaną akty przemocy i starcia i że cały lud wenezuelski, poczynając od zwierzchników politycznych i instytucjonalnych, będzie starał się ułatwić pojednanie, poprzez wzajemne przebaczenie i szczery dialog, w poszanowaniu prawdy i sprawiedliwości, potrafiący stawić czoło konkretnym tematom dla wspólnego dobra”.

Zapewniając o swojej „stałej modlitwie, w szczególności za tych, którzy stracili życie w zamieszkach i za ich rodziny”, Ojciec Święty wezwał do modlitwy o „macierzyńskie wstawiennictwo Matki Bożej z Coromoto, aby ten kraj prędko odnalazł pokój i zgodę”.

>>>ŹRÓDŁO: L’ OSSERVATORE ROMANO

 

postheadericon REFLEKSJA: Św. Wincenty Pallotti – spowiednik papieży

pallotti-spowiednik-1.jpgWkrótce minie rok od ostatniego konklawe, na którym wybrano papieża „niemal z końca świata”. Dokładnie rok temu, w oczekiwaniu na następcę Benedykta XVI, przygotowałem artykuł o „Pallottiego wskazaniach na czas konklawe”. Otrzymałem nań kilka sympatycznych reakcji, w tym ks. abp. Henryka Hosera SAC, biskupa warszawsko-praskiego. Nasz Współbrat tak pisał:

„Drogi Stachu, bardzo dobry i na czasie artykuł. Dużo się zeń dowiedziałem! Pallotti miał rację równie w dzisiejszych sprawach Kościoła. Przy okazji napisz coś o Pallottim jako spowiedniku papieży. Bywaj! In Xto +H. SAC”.

Okazji i inspiracji jakoś dotąd brakowało. Dopiero w tych dniach, myśląc o zbliżającej się pierwszej rocznicy wyboru papieża Franciszka, przypomniałem sobie o sugestii abp. Henryka Hosera i postanowiłem „coś” na ten temat napisać.

Więcej…

 

postheadericon WSD SAC OŁTARZEW: Obrona prac magisterskich

Ostatni czwartek przed Środą Popielcową [27 lutego 2013 r.] zapisał się w seminaryjnej Wspólnocie WSD SAC jako dzień długo oczekiwany, szczególnie przez naszych współbraci diakonów. Tego dnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się obrona prac magisterskich. Siedmiu diakonów po odpowiednim przygotowaniu i przedstawieniu swoich prac podeszło do obrony tez związanych z wybranym tematem pracy. Egzamin dokonał się przed odpowiednią komisją, w której skład wchodził przewodniczący komisji ks. prof.  dr hab.  Ryszard Czekalski, prorektor ds. Naukowych i Ogólnych, promotor oraz recenzent. Obrona odbyła się w serdeczniej atmosferze i życzliwej przychylności komisji egzaminacyjnej. Wszyscy diakoni obronili swoje prace na ocenę bardzo dobrą. Po obronie odbyła się wspólna kawa, na której współbracia diakoni mogli podzielić się radością tytułu magistra.

Dk. Kamil Wolan SAC

 

postheadericon NASZ DZIENNIK/UKRAINA: Z Maryją zwyciężymy

St-Firut_ND.jpgZ ks. Stanisławem Firutem SAC, dyrektorem Sekretariatu Fatimskiego na Ukrainie, rozmawia Małgorzata Pabis z „Naszego Dziennika„.

NASZ DZIENNIK: Niebawem, bo już 9 marca, figura Matki Bożej Fatimskiej rozpocznie peregrynację po diecezji kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie. Skąd taki pomysł?

Ks. Stanisław Firut SAC: Ukraina jest narodem katolickim, właśnie przeżywa jubileusz 1025-lecia chrztu, ale jednak żyje bardzo daleko od Pana Boga. Matka Boża sto lat temu w Fatimie prosiła o nawrócenie, o modlitwę i pokutę. Chcemy, by teraz mówiła to wszystko narodowi ukraińskiemu. W objawieniu Matka Boża mówiła o nawróceniu Rosji. My również należeliśmy do tego zbrodniczego systemu, który rugował Pana Boga z życia ludzi. Teraz, kiedy naród ukraiński przeżywa ogromny czas próby, te słowa Matki Bożej, Jej orędzie jest mu ogromnie potrzebne.

Więcej…

 

postheadericon RZYM: Ojciec Święty ogłosił heroiczność cnót członkini ZAK

e-sanna.jpgW dniu 27 stycznia 2014 r. Ojciec Święty Franciszek upoważnił kard. Angelo Amato, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia Dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożej Elżbiety Sanny, członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ta papieska decyzja ma fundamentalne znaczenie w procesie beatyfikacyjnym. Została ona podjęta po pozytywnej opinii Kongresu Teologów z 20 listopada 2012 r. i po Zwyczajnej Sesji Kardynałów i Biskupów, członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, którzy w dniu 21 stycznia 2014 r. stwierdzili, że Sługa Boża praktykowała w stopniu heroicznym cnoty teologalne, kardynalne i inne z nimi złączone.

Więcej…

 

postheadericon SYMPOZJUM JUBILEUSZOWE poświęcone osobie ks. prof. UKSW dr. hab. Edmunda Robka SAC

sympozjum-robek-1.jpgKażdy człowiek pisze historię własnego życia. Każdy przeżyty dzień to kolejna zapisana karta tej historii. Karta wypełniona kolejnymi wydarzeniami, zdobytymi doświadczeniami, spotkaniami z innymi ludźmi... W ten sposób płynie ludzkie życie, które możemy scharakteryzować jako coś niepowtarzalnego i wyjątkowego dla każdego z nas, a jednocześnie  wpisującego się w rzeczywistość wspólnoty, w której żyjemy.

Przypadający w tym roku Jubileusz 75-lecia urodzin ks. prof. UKSW Edmunda Robka SAC, stał się inspiracją do zorganizowania na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie sympozjum naukowego poświęcone osobie Czcigodnego Jubilata. Sympozjum pt. „Pastoralista w praktyce i teorii” odbyło się 10 lutego 2014 r. w Auli Jana Pawła II w Kampusie UKSW w Warszawie przy ul. Dewajtis 5. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: ks. kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski i Wielki Kanclerz UKSW, ks. abp Henryk Hoser SAC – biskup warszawsko-praski, ks. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor UKSW, ks. Józef Lasak SAC – przełożony Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Więcej…

 

postheadericon NOMINACJA PROFESORSKA: ks. Czesław Parzyszek SAC

ks. prof. Czesław Parzyszek SACMamy zaszczyt powiadomić, że postanowieniem z dnia 6 grudnia 2013 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, w odpowiedzi na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, nadał ks. Czesławowi Parzyszkowi SAC tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Tytuł naukowy profesora nadawany jest przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego, posiada znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne, przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. (Por. Wikipedia)

Składając serdeczne gratulacje ks. Czesławowi Parzyszkowi SAC z okazji przyznania zaszczytnego tytułu profesora, życzymy dalszych sukcesów w kontynuowaniu twórczej i aktywnej pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także w upowszechnianiu charyzmatu pallotyńskiego w środowisku akademickim.

@InfoSAC

 

postheadericon FRANCJA: Kilka refleksji z Zebrania Regionalnego Regii Miłosierdzia Bożego

regia-fr-kapitula-2_banner.jpg

Kolejne już Zebranie Regionalne, które miało miejsce w dniach 23-26 lutego 2014 r., przebiegało zgodnie z przepisami naszego Prawa SAC. Ostatnie lata, jak zauważył ks. superior Aleksander Pietrzyk SAC, były naznaczone wyjątkowymi zmianami, które wpłynęły również na ukształtowanie nowej sytuacji, w jakiej znalazła się Regia Miłosierdzia Bożego:

– na świecie nastąpiły zmiany na stanowisku sternika Łodzi Piotrowej: miejsce Benedykta XVI przy sterze zajął papież Franciszek;
– we Francji: miejsce prezydenta Sarkozy’ego zajął François Holland;
– w samej Regii nastąpiła również zmiana Zarządu, w tym zmiana na urzędzie superiora i ekonoma.

Więcej…

 

postheadericon UKRAINA: Świadectwo wiary z Majdanu

Gorzką ceną spełnia swoje fatimskie obietnice na naszej ziemi…

ukr-5.jpgSzczerze mówiąc, nie mam absolutnie chęci do pisania, ale chcę to zrobić, bo wiem, że się martwicie o nas. Dopiero co wróciłem z Kijowa, z Majdanu. Cały wieczór i noc przynosili tam ciała zabitych, co chwila modliliśmy się… Dopiero teraz odchodzę od poczucia szoku!...

Rozmawiałem z jednym mężczyzną, który opowiadał: „Jednej nocy było około dziesięciu ataków… Chociaż nie… na pewno więcej!... Nie było kwadransa, żeby  coś nie wybuchło. Zobaczyłem jednego zabitego i dziesiątki rannych. W pewnym momencie wydawało się, że to już koniec, bo ludzie zaczęli uciekać. Zebrało się jednak może ze dwadzieścia osób i zaczęli bić się z milicją i ci, którzy uciekali wracali i też zaczynali walczyć i milicja odstępowała.”

Więcej…

 

postheadericon NOWA RADA PROWINCJALNA PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA SAC

NOWA RADA PROWINCJALNA PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA SAC

Rada Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego zatwierdziła dnia 22 lutego 2014 roku rezultat ostatecznego głosowania na członków nowej Rady Prowincjalnej w Polskiej Prowincji Chrystusa Króla.

Członkami Rady Prowincjalnej, na trzechlecie 2014 - 2017, zostali wybrani:

Ks. Józef Lasak SACprzełożony prowincjalny
Ks. Zenon Hanas SAC – pierwszy radca prowincjalny
Ks. Józef Ciupak SAC – radca prowincjalny
Ks. Waldemar Pawlik SAC – radca prowincjalny
Ks. Grzegorz Młodawski SAC – radca prowincjalny

Rada Prowincjalna w nowym składzie rozpocznie rozpocznie swoją kadencję w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2014 roku.

DO SERDECZNYCH GRATULACJI DOŁĄCZAMY ŻYCZENIA BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W PODEJMOWANIU NOWYCH WYZWAŃ ZMIERZAJĄCYCH KU PEŁNIEJSZEJ REALIZACJI CHARYZMATU PALLOTYŃSKIEGO!

 

postheadericon KONSTANCIN: Spotkanie pallotyńskich formatorów

formatorzy-1_550.jpg

„Jak zachwyca, jeśli nie zachwyca”, czyli o czytaniu pism Pallottiego. To treść, a zarazem temat tegorocznego zjazdu pallotyńskich formatorów, który odbył się w dniach 19-21 lutego 2014 r., w CAM w Konstancinie-Jeziornej. W sesji udział wzięło 20 osób, wśród nich pallotyni i pallotynki odpowiedzialni za postulaty, nowicjaty, junioraty, WSD oraz za formację w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Obecni byli także Wyżsi Przełożeni, ks. Józef Lasak SAC oraz ks. Lesław Gwarek SAC. Nad całością i przebiegiem spotkania czuwali Sekretarze ds. Formacji. Zaś sesję wspólnie poprowadzili ks. Mariusz Małkiewicz SAC i s. Monika Cecot SAC z Instytutu Pallottiego.

Więcej…

 
MYŚLI PALLOTTIEGO

Tam, gdzie do skutku nie dochodzą czyny, starajcie się docierać na skrzydłach pragnienia.

WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
Reklama
WARTO POSŁUCHAĆ
Reklama
WARTO ODWIEDZIĆ
Reklama
WARTO WSPOMÓC
Reklama
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama