Facebook

postheadericon KIELCE-KARCZÓWKA: Dialogi z Pallottim – konferencja i spotkanie na Karczówce

Karczowka-dialogi-2.jpgZe św. Wincentym Pallottim spotkałem się ponad rok temu w klasztorze na kieleckiej Karczówce. Zachwycił mnie i sprawił, że często rozmawiam z Nim w myślach, pojawiał się też w czasie moich rozmów z przyjaciółmi. Ta surowa, lecz pełna ciepła postać, która uczy służby Bogu i człowiekowi powraca do mnie i zachęca do poszukiwań. Właściwie nie możliwych bez udziału Boga? Właśnie o tym zapragnąłem z Nim porozmawiać, ale nie na osobności, lecz publicznie i dzięki aprobacie i wsparciu duchowemu ks. rektora Jana Oleszko przez kilka miesięcy rodziła się idea konferencji będącej spotkaniem duchownych i świeckich, która stałaby się początkiem niekończącego się cyklu, jak chciałby zapewne św. Wincenty: Ad infinitam Dei gloriam. W sformułowaniu programu wspomagała mnie dr Maria Sroczyńska, antropolog, socjolog religii, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Promocyjnie wpierał mnie proboszcz parafii pw. św. Wincentego Palloniego w Kielcach, ks. Lucjan Rożek.

Więcej…

 

postheadericon KIELCE-KARCZÓWKA: Ruch Odnowy Kontemplacyjnej

Ruch-Odnowy-Kontemplacyjnej.jpgNiech On działa, a ty pozostań bierny.

Niech ci wystarczy patrzeć na  Niego,

i Jemu zostaw działanie.

Z dzieła „Obłok Niewiedzy” (r.34) –anonimowego autora

W klasztorze Pallotynów na Karczówce rozpoczął działalność Ruch Odnowy Kontemplacyjnej w Polsce.

W sobotę, 12 października 2013 r., na Karczówce odbyło się pierwsze, inaugurujące działalność Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej w Polsce, jednodniowe „Wprowadzenie do Modlitwy Głębi”. Spotkanie poprowadzili: o. Wojciech Drążek CMM ze Zgromadzenia Misjonarzy z Marianhill oraz Seamus Cullen – rekolekcjonista z Irlandii.

Ruch Odnowy Kontemplacyjnej (Contemplative Outreach Poland) działa w Polsce od maja 2013 roku. Od października 2013 roku klasztor Księży Pallotynów na Karczówce stał się centralnym punktem jego działalności. Głównym celem Ruchu jest dzielenie się metodą Modlitwy Głębi oraz promowanie życia kontemplacyjnego w codziennym życiu.

Najbliższe, trzydniowe warsztaty-rekolekcje odbędą się w dniach 25-27 października 2013 r.

Szczegółowe informacje na temat Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej oraz prowadzonych na Karczówce warsztatów-rekolekcji „Wprowadzenia do Modlitwy Głębi” znaleźć można na stronie www.odnowakontemplacyjna.com

>>>ŹRÓDŁO: http://www.karczowka.partnet.art.pl/aktualnosci/

 

postheadericon KRAKÓW: Rejs ewangelizacyjny po Wiśle

ewangelizacja-na-barce-1.jpg„Bóg nie chce, abyś był zgaszony!” – zabrzmiało 24 października 2013 r., na barce unoszącej się na wodach Wisły w Krakowie. Już po raz czwarty odbyła się pallotyńska inicjatywa ewangelizacyjna, a kapitanem październikowego rejsu był o. Krzysztof Czerwionka CR.

Z uwagi na jesienną aurę ewangelizacja odbyła się na ogrzewanym statku zacumowanym przy brzegu. „Na łodzi jeszcze nie głosiłem, więc bardzo się cieszę” – rozpoczął wykładanie kerygmatu założyciel Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”.

Więcej…

 

postheadericon KRAKÓW: Premiera audiobooka encykliki Lumen fidei

encrolap.jpgAudiobook „Lumen fidei” to pierwsze dzieło pallotyńskiego radia „nowohuckie.pl”. Głosu do nagrania encykliki papieża Franciszka użyczył Jerzy Zelnik, polski aktor teatralny i filmowy. Premierową prezentację zaplanowano w czasie czwartego rejsu ewangelizacyjnego po Wiśle, który odbędzie się 24 października.

Ks. Łukasz Gołaś SAC z Radia nowohuckie.pl w Rzymie dowiedział się o wydaniu encykliki przez papieża Franciszka. Po jej lekturze zrodziła się myśl, żeby „Lumen fidei” wydać w wersji audio. „W tym samym dniu, kiedy encyklika została publicznie ogłoszona, wysłaliśmy mail do episkopatu z prośbą o zgodę. Trzy dni później była zgoda i zaczęła się praca przygotowawcza – mówi KAI ks. Łukasz Gołaś. Jerzy Zelnik, z którym współpracowałem już przy innym audiobooku, zgodził się na nagranie” – dodaje pomysłodawca dzieła. Wydanie encykliki „Lumen fidei” w formie audio przygotowała redakcja Radia nowohuckie.pl przy współpracy Radia Niepokalanów oraz Wydawnictwa Apostolicum. Premiera audiobooka będzie miała miejsce 24 października w czasie kolejnej Ewangelizacji na Barce (statek Aquarius, obok mostu Dębnickiego w Krakowie) o godz. 18.00, a także następnego dnia w czasie Targów Książki w Krakowie.

Radio nowohuckie.pl to inicjatywa pallotynów z krakowskiej parafii przy ul. Bulwarowej. Zespół zakonników i świeckich w sercu Nowej Huty zajmuje się ewangelizacją w eterze. „Nowa Huta miała być miastem bez Boga, bez Kościoła i kościołów, a jednak stało się inaczej. Idąc z duchem czasu i budząc ospałego olbrzyma, chcemy przedstawić audiobook encykliki Ojca Świętego Franciszka „Lumen fidei – Światło wiary” – mówi dumnie redakcja o swoim pierwszym radiowym dziele.

pra / Kraków

>>>ŹRÓDŁO: IDK 23.10.2013

>>>DO POBRANIA: Plakat „Audiobook Lumen fidei”

 

postheadericon ZAKOPANE: Rocznica koronacji

przew_04.jpg21 października 2013 r., przypada 26 rocznica koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Figura do dnia dzisiejszego znajduje się w kaplicy Niepokalanego Serca Maryi na Krzeptówkach. Warto wrócić pamięcią do historycznych słów, które były odpowiedzią na prośby lokalnego duchowieństwa i wiernych.

„Dla nikogo nie pozostaje tajemnicą, jak wielką czcią i jak wielką synowską miłością, My przez całe życie otaczamy Błogosławioną Maryję Dziewicę; do jakiego zaiste stopnia na wszelki możliwy sposób usiłujemy ukazać dla Niej cześć wobec wiernego ludu, skąd może rodzić się dla niego najpiękniejszy duchowy owoc.

Więcej…

 

postheadericon UKRAINA: Wizytacja kanoniczna i nowa kaplica pallotyńska w Żytomierzu

Pallotyni_spotkanie.jpg

W dniach 12-18 października 2013 r. odbyła się wizytacja kanoniczna Delegatury Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie. Ksiądz prowincjał Józef Lasak SAC wraz z radcą ks. Józefem Ciupakiem SAC oraz sekretarzem ds. Misji ks. Grzegorzem Młodawskim SAC odwiedzili wszystkie pallotyńskie domy na Ukrainie, zapoznając się z realiami życia i działalności współbraci pracujących w delegaturze. W programie wizytacji były też przewidziane spotkania z biskupami poszczególnych diecezji, w których pracują Księża Pallotyni oraz spotkania z wiernymi.

Więcej…

 

postheadericon UKRAINA: Poświęcenie kaplicy Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu

Poswiecenie-kaplicy-1.jpg„Miejsce to wybrał Pan, jako Dom Miłosierdzia Bożego”.

Słowa te najbardziej charakteryzują uroczystość na Malowance w Żytomierzu. 18 października 2013 r. odbyło się poświęcenie nowej kaplicy. Pallotyni już od ponad 20 lat pracują w Żytomierzu – mamy swój Dom SAC i kaplicę. Każdego roku parafian było coraz więcej, dlatego wynikła potrzeba budowy nowej świątyni. Sprawa organizacji parafii i budowy kościoła została powierzona ks. Jarosławowi Olszewskiemu SAC, który jest proboszczem i organizatorem życia parafialnego już od kilku lat. Ostatnie 6 lat ks. Jarosław kieruje sprawami związanymi z budową świątyni i Centrum Miłosierdzia Bożego. Owocem tych starań jest nowa kaplica otwarta w fundamentach przyszłej świątyni. W uroczystości poświęcenia kaplicy wzięli udział: ks. prowincjał Józef Lasak SAC, ks. radca Józef Ciupak SAC, ks. sekretarz Grzegorz Młodawski SAC. Również byli obecni wszyscy Księża Pallotyni pracujący na Ukrainie Msza św. w Żytomierzu była zakończeniem wizytacji Księdza Prowincjała. Obecne były także Siostry Pallotynki tam pracujące. Mszy św. Przewodniczył i kaplicę poświęcił ks. bp Witalij Skomarowski – biskup pomocniczy Diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Więcej…

 

postheadericon UKRAINA: Utworzenie Sekretariatu Fatimskiego

Dowbysz_2013_2.jpgW dniu 21 października 2013 r. rozpoczął oficjalną działalność Pallotyński Sekretariat Fatimski na Ukrainie. Głównym zadaniem Sekretariatu jest upowszechnianie orędzia fatimskiego, na stałe już wpisanego w charyzmat pallotyński. Będziemy to czynić na różne sposoby, a przede wszystkim poprzez udostępnianie najnowszych i źródłowych materiałów związanych z treścią orędzia i formami kultu fatimskiego, poprzez działalność wydawniczą i wykorzystywanie środków społecznego przekazu. Ważnym krokiem jest też zgoda ks. abp. Piotra Malczuka na peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej po kijowsko-żytomierskiej diecezji, która ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku.

Dyrektorem Sekretariatu został mianowany ks. Stanisław Firut SAC, a do Rady Sekretariatu weszli: ks. Waldemar Pawelec SAC (kustosz Sanktuarium Fatimskiego w Dowbyszu), ks. Anatolij Siciński SAC (kustosz Sanktuarium Fatimskiego w Odessie), ks. Jarosław Olszewski SAC (sekretarz ds. Apostolstwa) i ks. Włodzimierz Osica SAC, który został wybrany na sekretarza Rady. Nowo powstały Sekretariat i jego działalność zawierzamy opiece Matki Bożej Fatimskiej, która jest także patronką naszej Delegatury na Ukrainie.

Ks. Stanisław Firut SAC

 

postheadericon POLACY NA KRESACH: Miłosierdzie Boże w ukraińskim tyglu

zytomir-1.jpgOddzieleni od Polski setki lat temu. Poddani rusyfikacji, potem brutalnej sowietyzacji, teraz zanurzeni w morzu ukraińskiej większości, trwają w przywiązaniu do wiary, tradycji i narodowości. Kto? Polacy w Żytomierzu, mieście będącym niegdyś jednym z najsilniejszych ośrodków polskiego życia religijnego i kulturalnego na prawobrzeżnej Ukrainie. Dziś mieszka ich tam oficjalnie około 50 tys.. ale do polskich korzeni przyznaje się o wiele więcej. Najbardziej jednoczy ich wiara. Od ponad dwudziestu lat posługę religijną dla żytomierskich Polaków sprawują księża pallotyni w polskiej parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Od kilku lat natomiast w parafii powstaje wyjątkowe dzieło – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Kultury Polskiej.

Więcej…

 

postheadericon FUNDACJA SALVATTI.PL: Jaka twarz misji –zapowiedź debaty (Tyg. NIEDZIELA w Warszawie)

debata-1.jpg„Dwie twarze misji – duchowni i świeccy” – to tytuł najbliższej debaty zorganizowanej przez Pallotyńską Fundację Salvatti.pl oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Fundacja Salvatti.pl świętuje w tym roku swoje piąte urodziny. Jej celem jest pozyskiwanie środków na działalność misyjną, ale także szeroko rozumiana popularyzacja tematyki misyjnej. – Jednym z wymiarów tej działalności są debaty z teologami, misjonarzami, publicystami, ekonomistami, czy ludźmi świata kultury – mówi „Niedzieli” Monika Mostowska, rzecznik prasowy fundacji.

Więcej…

 

postheadericon SYMPOZJUM otwierające Rok Jubileuszowy 100-lecia Ruch Szensztackiego w Polsce

Szensztat-100-lat

18 października 2013 J. E. Ks. Kard. Stanisław Ryłko, w Szensztat, miejscu narodzin Apostolskiego Ruchu Szensztackiego, otworzy Rok Jubileuszowy. 

Przedstawiciele z wielu krajów uczestniczyli w symbolicznym otwarciu drzwi sanktuarium. Ojciec Heinrich Walter, Przewodniczący Prezydium Generalnego Ruchu Szensztackiego przywitał wysłannika Ojca Świętego Franciszka takimi słowami:„ W imieniu zgromadzonej tutaj i obecnej w świecie Rodziny Szensztackiej, która łączy się z nami, witam serdecznie Księdza Kardynała jako pierwszego pielgrzyma Roku Jubileuszowego 2014 tutaj, przy Sanktuarium. Z radością pielgrzymujemy do Domu naszego Pana i otwieramy drzwi Chrystusowi. Pragniemy otworzyć drzwi domów, wspólnot i serc, aby mogły wlać się w nie strumienie łask chrystusowych.

Więcej…

 

postheadericon ZAK: Dzień Dziękczynienia – 26 października

krolowaApostolow.jpgSzczęść Boże wszystkim!

Jak zapowiadaliśmy, przesyłamy Wam wspólną modlitwę z okazji 10. rocznicy ZAK. Generalna Rada Koordynacyjna zaproponowała, żeby odmówić ją 26 października podczas wszystkich uroczystości w całym Zjednoczeniu, jako widzialny znak naszej jedności. Mamy nadzieję, że uroczystość z kościoła Santo Spirito dei Napoletani uda się transmitować na żywo na stronie internetowej ZAK www.unionofcatholicapostolate.com. Obchody rozpoczynają się adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 10.00, a po niej, ok. godz. 11.00, nastąpi Msza św. Ks. bp Seamus Freeman SAC będzie przewodniczył Eucharystii oraz wygłosi homilię.

Więcej…

 

postheadericon DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: Weekend rozeznaniowy w Otwocku

dzien-rozeznania-2.jpgW dniach 4-6 października 2013 r., w domu pallotyńskim w Otwocku miał miejsce pierwszy w tym roku szkolnym weekend rozeznaniowy dla młodych. Spotkanie rozpoczęło się kolacją, po czym wspólnie odmówiliśmy Nieszpory prosząc Boga o owoce naszego wspólnego zatrzymania się i pomyślenia nad swoim życiem. Podczas konferencji wprowadzającej w temat spotkania próbowaliśmy uświadomić sobie, że świat, w którym żyjemy i to, co nam dziś proponuje często usypia nas i sprawia, że nie jesteśmy zdolni do odpowiedzi na Boże wezwanie. Stwórca jednak nie zniechęca się, lecz często w sposób nas zaskakujący budzi z letargu tego świata i zaprasza do współpracy w codziennej szarzyźnie życia. Przykładem tu stał się dla nas ewangeliczny Zacheusz, który na słowa Mistrza z Nazaretu przekroczył swoje małe, własne potrzeby i otworzył się na Boże projekty. Po tak ujętej myśli nie pozostało nic innego jak tylko oddać się słuchaniu Jezusa, który w tych dniach chciał do nas mówić i wypełniać swoją łaską. Pomocą w tym była adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa Słowem Bożym.

Więcej…

 
MYŚLI PALLOTTIEGO

Kto bardziej od innych stara się o zbawienie dusz, ten w chwili swej śmierci spotka się z większym miłosierdziem Bożym.

WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
Reklama
WARTO POSŁUCHAĆ
Reklama
WARTO ODWIEDZIĆ
Reklama
WARTO WSPOMÓC
Reklama
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama