Liber mortuorum

Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek

Dziś, to jest 2 kwietnia 2015, mija rocznica śmierci:
ks. Henryk Dziura (†1994)

Wczoraj, to jest 1.04.2015, miała miejsce rocznica śmierci:
s. Cherubina Sendecka (†2002)

W dniu jutrzejszym, to jest 3.04.2015, przypada rocznica śmierci:
ks. Józef Wróbel (†1971)
br. Michał Walder (†1988)

MADEJSKI Mieczysław (1933 – 1968), ksiądz, profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we FrancjiMADEJSKI Mieczysław (1933 – 1968), ksiądz, profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we Francji

Urodził się 20 IV 1933 w Osinkach, w parafii Czerwona, w diecezji sandomierskiej, w rodzinie rolnika Józefa i Stanisławy z d. Pastuszka; matka była tercjarką franciszkańską. W 1947 ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Marianowie, a następnie zaczął uczęszczać do gimnazjum kamieniarskiego w Chęcinach. 1 IX 1948 podjął naukę w Collegium Marianum w Wadowicach. Po maturze (świadectwo wydane w 1952 przez liceum dla eksternów w Kielcach) rozpoczął 8 IX 1952 nowicjat w Ząbkowicach Śląskich. Tam z powodu zagrożenia, razem z kolegami kursowymi, złożył 5 VII 1953 pierwszą profesję na ręce ks. Józefa Wróbla, a wieczną 5 VII 1957 w Rucianem-Nidzie na ręce ks. radcy Franciszka Bogdana. Pracę seminaryjną napisał pt. Przyjaźń koroną miłości. Zagadnienie przyjaźni według nauki św. Tomasza (1958). Święcenia kapłańskie otrzymał w Ołtarzewie 11 VI 1959 z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego.

Po święceniach odbył rok pastoralny w Gdańsku. Następnie został wysłany na KUL, gdzie na Wydziale Filozoficznym studiował psychologię, uzyskując tytuł zawodowy magistra filozofii w zakresie psychologii na podstawie pracy Przyjaźń według nauki św. Tomasza z Akwinu. Studium psychologiczne, pisanej pod kierunkiem ks. prof. Józefa Pastuszki. W 1962 został prefektem alumnów i wykładowcą psychologii w Ołtarzewie, a w 1965 sekretarzem Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego; jednocześnie rozpoczął przygotowywanie pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Pastuszki. W 1966 wyjechał do Francji do pracy w wydawnictwie i duszpasterskiej wśród polskiej emigracji. Pobyt w Seminaire de Saint-Sulpice w Issy-les-Moulineaux pomógł mu poznać język i kulturę francuską, pogłębić problemy wychowawcze, teologiczne i duszpasterskie oraz wzbogacił dorobek duchowy i naukowy. Angażował się równocześnie w duszpasterstwo na pallotyńskiej placówce w Oignies. W II 1968 zdecydował się na powrót do Polski. W VII 1968 został skierowany do pracy duszpasterskiej w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej.

Zmarł po południu 27 XII 1968. Tego dnia wyjechał samochodem w kierunku Starogardu Gdańskiego. W Zblewie doszło do wypadku; samochód wpadł w poślizg i uderzył w drzewo, co spowodowało u ks. Madejskiego zmiażdżenie głowy w okolicach skroni. Śmierć nastąpiła w drodze do szpitala. Został pochowany na cmentarzu w Starochęcinach (gmina Chęciny). W pogrzebie wzięło udział ok. 50 księży wraz z ks. radcą J. Dąbrowskim, który wygłosił homilię pogrzebową. Ceremonii pogrzebowej na cmentarzu przewodniczył ks. infułat Bernard Polzin, wikariusz generalny diecezji gdańskiej.

Współbracia zgodnie podkreślali jego prawość charakteru, towarzyskie usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, co zjednywało mu wielu przyjaciół i sympatyków.

MADEJSKI Mieczysław (1933 – 1968), ksiądz, profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we Francji


Fotografie: Zbiory rodzinne
Ostatnio zmodyfikowano: 12 stycznia 2015
Tekst biogramu: Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów (1915-2012), Ząbki 2013, 344-345.


Indeks zmarłych według daty śmierci

Alfabetyczny indeks zmarłych

Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci

Indeksy i biogramy sporządził ks. Stanisław Tylus SAC
Kontakt: stansac@wp.pl
Stan z 29 marca 2015

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów i fotografii bez zgody autora strony jest zabronione

Ostatnie zmiany
Nowe biogramy
-(od VIII 2014):
br. Ciernia Robert (†7 VI 1968) *, ks. Dąbrowski Józef junior (†16 X 2014), s. Gibas Hozjana (†27 VII 1999), s. Grabowska Maria (†17 X 1949), ks. Gwarek Lesław (†23 X 2014), m. Heep Cäcilia (†6 X 1969) ☼, s. Kierzk Wacława (†14 IV 2006), ks. Kowalczyk Jan (†18 VIII 1975) **, ks. Laqua Romuald (†26 VI 1956) *, ks. Marszał Stanisław (†20 X 2014) **, ks. Mąkinia Franciszek (†27 XII 2014), s. Meguin Berthilla (†9 IV 1946) ☼, s. Nowak Custodia (†7 III 1955), s. Pawlikowska Jadwiga (†15 III 1990), Pipowski Thekla (†24 III 1971) ☼, s. Polke Pia (†7 VII 1973) ☼, ks. Sarnicki Stanisław (†17 VIII 2014), ks. Schmitt Johannes junior (†8 XII 1947) **, br. Statkiewicz Stephan (†25 VII 1969) *, ks. Wielgosz Franciszek (†4 XI 2014), s. Wilińska Aniela (†4 VIII 1984), ks. Zubek Jan (†12 XII 2014);
-(od I 2015): s. Bilicka Judyta (†2 I 2015), s. Bławat Celina (†19 II 1985), s. Bryk Euzebia (†4 III 2000), s. Choszcz Daniela (†1 III 2002), s. Falke Meinolfa (†29 VI 1995) ☼ , s. Frenkiel Ekspedyta (†4 II 2004), s. Gehrmann Edith (†4 II 1936) ☼, s. Glamowska Józefa (†19 IV 1993), s. Gumna Jolanta (†21 III 2002), s. Juda Rosa (†2 III 1983) ☼, s. Jurek Kazimiera (†22 I 2015), s. Kuczyńska Elżbieta (†31 III 1992), s. Mach Bobola (†10 IV 1986), s. Mularz Melania (†4 IV 2002), s. Obłękowska Beata (†17 III 1994), s. Raczoń Gaudencja (†14 II 2015), s. Schöttke Leona (†22 VIII 1990), s. Siemiradzka Serafina (†11 IV 1974), s. Sitarz Weneranda (†24 II 2006), s. Wójcik Wenantia (†30 III 1983);

Zmienione biogramy
-(od 5 II 2015):
356 biogramów opublikowanych w Leksykonie polskich pallotynów 1915-2012;
-(I-III 2015): ks. Chełkowski Andrzej (†1 VII 2005), s. Cymanowska Mirona (†6 IV 2014), ks. Darznik Andrzej (†10 XII 2003), ks. Dąbski Leon (†24 IV 2011), ks. Faà di Bruno Giuseppe (†18 IV 1889), br. Forycki Antoni (†6 III 1915), br. Gawryś Bolesław (†22 VI 2014), ks. Gliński Tadeusz (†21 XI 1993), ks. Hadziewicz Witold (†3 XI 1989), ks. Homa Ludwik (†28 VI 1992), ks. Jacaszek Kazimierz (†28 XI 2008), br. Janz Jan (†25 V 1921), br. Jężak Julian (†28 V 1926), br. Kaczmarczyk Roman (†28 XI 1980), br. Krajniewski Ludwik (†23 III 1953), ks. Kronkowski (Krąkowski) Henryk (†25 III 1964), ks. Leśniak Stanisław (†24 I 1992), br. Lipiński Gustaw (†4 XII 1939), kl. Magulski Feliks (†22 VIII 1917), s. Malek Czesława (†8 IX 1938), ks. Malewicz Leszek (†15 I 2008), br. Mazurek Józef (†14 I 1980), ks. Męcikowski Alfons (†17 XII 1946), br. Mielewski Jan (†9 I 1921), br. Nalborski Władysław (†27 VII 1978), ks. Okręglicki Tadeusz (†24 II 2000), ks. Orlicki Stanisław (†7 II 2002), ks. Papkała Jan (†1 XI 2009), Sł. B. ks. Pellowski Norbert (†15 III 1942), ks. Piskorek Eugeniusz (†9 VI 2007), ks. Porębski Jan (†15 X 2002), kl. Rother Alojzy (†10 VIII 1917), ks. Ryś Stanisław (†17 XII 1998), ks. Styczeń Henryk (†1 VIII 2005), ks. Suwała Stanisław (†31 X 1992), Sł. B. ks. Szulmiński Stanisław (†27 XI 1941), ks. Tarka Roman (†23 IX 1997) **, ks. Whitmee William (†27 III 1909), ks. Witała Leon (†13 II 1982), ks. Zadrożny Mirosław (†20 VI 2012), br. Zalewski Karol (†28 I 1942).

Historia strony

Początkowo na stronie Liber mortuorum były umieszczone biogramy polskich pallotynów i pallotynek oraz przełożonych generalnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Poszerzona i poprawiona wersja biogramów (bez pallotynek i przełożonych generalnych) została opublikowana drukiem (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki-Poznań 2013, ss. 694). Od 5 II 2015 wersja ta jest udostępniona na tej stronie. Opuszczono natomiast przedmowę, wstęp, wykaz skrótów oraz indeks osobowy, a także bibliografię zamieszczoną pod każdym biogramem. Dołączono też fotografie portretowe (większość z nich pochodzi z Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie).

W latach 2013-14 strona Liber mortuorum została poszerzona o życiorysy pallotynów i pallotynek pochodzenia polskiego i ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym instytucie życia zakonnego. Dołączone zostały też biogramy przełożonych generalnych pallotynek.

W ubiegłym roku strona aktualizowana była dwukrotnie (kwiecień-lipiec i listopad-grudzień). Pojawiły się na niej nowe biogramy lub zostały zmienione ich dotychczasowe wersje (w tym przypadku chodzi raczej o większe partie zmian, niż tylko o pewne drobne informacje, które pojawiają się bez ich zaznaczenia). Biogramy pallotynek są w trakcie opracowań.

Zmiany w dotychczasowych wersjach mogły dokonać się z racji poszerzenia zakresu badań o Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (przebywałem tam w okresie 2 IX – 2 X 2014 oraz 8 I – 8 II 2015), Archiwum Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie (24 XI – 8 XII 2014), a w kraju o Archiwum Sekretariatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu (VI 2014), Archiwum Prowincji Chrystusa Króla (od X 2014) i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (XI 2014). Przeprowadziłem tam kwerendę materiałów i uzyskałem wiele nowych wiadomości, co do osób i instytucji. Cennymi okazały się też informacje przekazywane od różnych osób, np. od ks. Jarosława Raźnego, wicedyrektora Archiwum Metropolitalnego w Krakowie (VII 2014), czy od pallotynek z Gdańska (ul. Malczewskiego). Nowe biogramy wzbogacone zostały o fotografie, zarówno portretowe, jak i grupowe (sytuacyjne). Zdjęcia pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Prowincji Chrystusa Króla i osób prywatnych.

Stan aktualny biogramów (487):
369 polskich pallotynów, 12 polskiego pochodzenia (oznaczeni w indeksach *), 19 przełożonych generalnych, 23 ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym zakonie (oznaczeni w indeksach **), 61 pallotynek (pracujące w Polsce lub pochodzące z terenów polskich, albo przełożone generalne oznaczone są znakiem ☼ – dołączone od XI 2014). Indeks zmarłych według daty śmierci, Alfabetyczny indeks zmarłych oraz Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci pozwalają szybciej znaleźć biogram poszukiwanej osoby.

Inspiracją do powstania wyżej wymienionych biogramów był materiał pozostawiony przez śp. Janusza Dyla SAC (†2005) w książce Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, 397-475. Jego bardzo krótkie biogramy zostały doprowadzone do 1998-99 (nie były też kompletne i nie uwzględniały Regii Miłosierdzia Bożego). W latach 2009-13 były one dostępne w wersji elektronicznej (na stronie internetowej WSD Ołtarzew – www.wsdsac.pl).

Perspektywy na przyszłość
Aktualna wersja Leksykonu polskich pallotynów 1915-2012 umieszczona na stronie Liber mortuorum będzie nadal uzupełniana i poprawiana. Niezależnie od tego opracowywane są na stronie biogramy członków Stowarzyszenia zmarłych w ostatnim czasie (od 2013).

Planowane jest stopniowe włączenie do strony Liber mortuorum biogramów pallotynów niemieckich, działających przed 1945 na obecnych ziemiach polskich: Ząbkowice Śląskie (1919 Frankenstein; 1924 – konwikt św. Wojciecha) z majątkiem w pobliskiej Zwróconej (niem. Protzan, zakupiony w 1924) i w Grochowie (Neu Grochau), Gdańsk (1927), Kietrz (niem. Katscher, 1929), Braniewo (1925 – konwikt biskupi dla studentów świeckich Bischöliches Knabenkonvikt z kaplicą św. Alojzego), Reszel (niem. Rössel 1921 – Collegium Philippinum; 1926 – konwikt św. Brunona) z gospodarstwem rolnym w Klewnie k. Reszla (niem. Klawsdorf).

Uwagi i prośba o materiały

Wszystkich zainteresowanych biogramami zmarłych pallotynów lub pallotynek proszę o ewentualne spostrzeżenia i uwagi dotyczące treści biogramu lub innych kwestii. Ponadto zachęcam Wszystkich o przekazywanie fotografii, informacji lub materiałów (jeśli trzeba, oczywiście do zwrotu) listownie lub na adres e-mailowy: stansac@wp.pl Stroną techniczną Liber mortuorum już od kilku lat zajmuje się pan Donat Jaroszewski. Za cierpliwość i wszelaką pomoc w tym zakresie jestem Mu bardzo wdzięczny.

Ks. Stanisław Tylus SAC

Ksiądz dr Stanisław Tylus przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele San Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie

Autor strony przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele San Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie (8 XII 2014)

W Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (7 II 2015)

TYLUS STANISŁAW, LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012), APOSTOLICUM Ząbki – PALLOTTINUM Poznań 2013, ss. 694Leksykon polskich pallotynów 1915-2012

Publikacja Leksykon polskich pallotynów zawiera 356 biogramów polskich pallotynów zmarłych w latach 1915-2012. W książce został zastosowany układ alfabetyczny. Do biogramów zostały dołączone fotografie portretowe. Pod każdym biogramem została zamieszczona literatura, zawierająca bibliografię przedmiotową. Publikację zamyka indeks osobowy.

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta osobowe zgromadzone w: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Sekretariatu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W pracy zostały uwzględnione „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” (do 1993), „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” (1993-2012), „Annuntianda. Biuletyn Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK” (1994-2012). Pomocne okazały się katalogi stowarzyszenia i prowincji polskich, czasopisma wydawane przez pallotynów i kroniki poszczególnych domów. Nie bez znaczenia były również relacje ustne żyjących członków stowarzyszenia i przedstawicieli rodzin zmarłych.

Zmarli współbracia tworzyli pallotyńską historię i byli nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju piśmiennictwie oraz w działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a także w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa świeckich. Pośród nich są postacie bardzo znane, które wywarły duży wpływ na dzieje Kościoła polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy ks. Stanisław Szulmiński, albo przeszły do historii Polski dzięki wielkiej miłości do Ojczyzny, jak bł. Józef Stanek czy ks. Franciszek Cegiełka i wielu innych.

Jednak w Leksykonie znajdują się nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy, którzy żyli i działali w polskich strukturach stowarzyszenia w kraju i poza nim. O każdym z nich, nawet najskromniejszym bracie, kleryku czy nowicjuszu, możemy dowiedzieć się wszystkiego, co można było wydobyć ze źródeł i opracowań.

Książka dostępna jest w sprzedaży:
APOSTOLICUM
Wydawnictwo Księży Pallotynów
Prowincji Chrystusa Króla
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki
tel. 22 771-52-00, 11; fax 22 771-52-07
info@apostolicum.pl księgarnia internetowa: www.apostolicum.pl