Liber mortuorum

Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek

Dziś, to jest 28 listopada 2015, mija rocznica śmierci:
br. Roman Kaczmarczyk (†1980)
ks. Kazimierz Jacaszek (†2008)

Wczoraj, to jest 27.11.2015, miała miejsce rocznica śmierci:
Sł. B. ks. Stanisław Szulmiński (†1941)
ks. Edmund Winklarz (†1990)
s. Kinga Kosiedowska (†1996)

W dniu jutrzejszym, to jest 29.11.2015, przypada rocznica śmierci:
Brak wspomnienia zmarłych

MADEJSKI Mieczysław (1933 – 1968), ksiądz, profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we FrancjiMADEJSKI Mieczysław (1933 – 1968), ksiądz, profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we Francji

Urodził się 20 IV 1933 w Osinkach, w parafii Czerwona, w diecezji sandomierskiej, w rodzinie rolnika Józefa i Stanisławy z d. Pastuszka; matka była tercjarką franciszkańską. W 1947 ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Marianowie, a następnie zaczął uczęszczać do gimnazjum kamieniarskiego w Chęcinach. 1 IX 1948 podjął naukę w Collegium Marianum w Wadowicach. Po maturze (świadectwo wydane w 1952 przez liceum dla eksternów w Kielcach) rozpoczął 8 IX 1952 nowicjat w Ząbkowicach Śląskich. Tam z powodu zagrożenia, razem z kolegami kursowymi, złożył 5 VII 1953 pierwszą profesję na ręce ks. Józefa Wróbla, a wieczną 5 VII 1957 w Rucianem-Nidzie na ręce ks. radcy Franciszka Bogdana. Pracę seminaryjną napisał pt. Przyjaźń koroną miłości. Zagadnienie przyjaźni według nauki św. Tomasza (1958). Święcenia kapłańskie otrzymał w Ołtarzewie 11 VI 1959 z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego.

Po święceniach odbył rok pastoralny w Gdańsku. Następnie został wysłany na KUL, gdzie na Wydziale Filozoficznym studiował psychologię, uzyskując tytuł zawodowy magistra filozofii w zakresie psychologii na podstawie pracy Przyjaźń według nauki św. Tomasza z Akwinu. Studium psychologiczne, pisanej pod kierunkiem ks. prof. Józefa Pastuszki. W 1962 został prefektem alumnów i wykładowcą psychologii w Ołtarzewie, a w 1965 sekretarzem Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego; jednocześnie rozpoczął przygotowywanie pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Pastuszki. W 1966 wyjechał do Francji do pracy w wydawnictwie i duszpasterskiej wśród polskiej emigracji. Pobyt w Seminaire de Saint-Sulpice w Issy-les-Moulineaux pomógł mu poznać język i kulturę francuską, pogłębić problemy wychowawcze, teologiczne i duszpasterskie oraz wzbogacił dorobek duchowy i naukowy. Angażował się równocześnie w duszpasterstwo na pallotyńskiej placówce w Oignies. W II 1968 zdecydował się na powrót do Polski. W VII 1968 został skierowany do pracy duszpasterskiej w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej.

Zmarł po południu 27 XII 1968. Tego dnia wyjechał samochodem w kierunku Starogardu Gdańskiego. W Mirachowie k. Sierakowic doszło do wypadku; samochód z dużą prędkością wpadł w poślizg i uderzył w drzewo, co spowodowało u ks. Madejskiego zmiażdżenie głowy w okolicach skroni. Śmierć nastąpiła w drodze do szpitala. W pogrzebie wzięło udział ok. 50 księży i braci wraz z ks. wiceprowincjałem J. Dąbrowskim, który wygłosił homilię pogrzebową. Ceremonii pogrzebowej na cmentarzu przewodniczył i wygłosił przemowę ks. infułat Bernard Polzin, wikariusz generalny diecezji gdańskiej. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Starochęcinach (gmina Chęciny).

Współbracia zgodnie podkreślali jego prawość charakteru, towarzyskie usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, co zjednywało mu wielu przyjaciół i sympatyków.

MADEJSKI Mieczysław (1933 – 1968), ksiądz, profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we Francji


Fotografie: Zbiory rodzinne
Ostatnio zmodyfikowano: 12 stycznia 2015 (uzupełniono 21 września 2015)
Tekst biogramu: Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów (1915-2012), Ząbki 2013, 344-345.


Indeks zmarłych według daty śmierci

Alfabetyczny indeks zmarłych

Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci

Indeksy i biogramy sporządził ks. Stanisław Tylus SAC
Kontakt: stansac@wp.pl
Stan z 14 listopada 2015

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów i fotografii bez zgody autora strony jest zabronione

Ostatnie zmiany
Nowe biogramy
-(od I 2015):
s. Autuch Helena (†8 VII 2003), s. Bilicka Judyta (†2 I 2015), s. Bławat Celina (†19 II 1985), s. Brenner Maura (†14 II 1944) ☼, s. Bryk Euzebia (†4 III 2000), br. Ciernia Robert (†7 VI 1968) *, s. Choszcz Daniela (†1 III 2002), s. Chrzanowska Krystyna (†17 VI 1989), s. Dorszyńska Czesława (†27 VIII 2005), Sł. B. Engling Josef (†4 X 1918), s. Falke Meinolfa (†29 VI 1995) ☼ , s. Fobke Grzegorza (†15 VII 1993), s. Frenkiel Ekspedyta (†4 II 2004), s. Gehrmann Edith (†4 II 1936) ☼, s. Glamowska Józefa (†19 IV 1993), s. Gumna Jolanta (†21 III 2002), m. Heep Cäcilia (†6 X 1969) ☼, Sł. B. ks. Henkes Richard (†22 II 1945), s. Horaczy Alojza (†11 IX 1998), s. Jelińska Gabriela (†24 IX 1976), s. Jędo Józefa (†22 X 2001), s. Juda Rosa (†2 III 1983) ☼, s. Jurek Kazimiera (†22 I 2015), s. Kowalczyk Serafina (†25 IX 1945), s. Kuczyńska Elżbieta (†31 III 1992), s. Kulas Prakseda (†6 VIII 2002), ks. Laqua Romuald (†26 VI 1956) *, s. Mach Bobola (†10 IV 1986), m. Massenkeil Felicitas (†24 II 1919) ☼, ks. Mąkinia Franciszek (†27 XII 2014), s. Mularz Melania (†4 IV 2002), s. Nowak Wita (†6 VI 1985), s. Obłękowska Beata (†17 III 1994), s. Pipowski Thekla (†24 III 1971) ☼, s. Raczoń Gaudencja (†14 II 2015), Sł. B. ks. Reinisch Franz (†21 VIII 1942), s. Schöttke Leona (†22 VIII 1990) ☼, ks. Schmitt Johannes junior (†8 XII 1947) **, s. Siemiradzka Serafina (†11 IV 1974), s. Sitarz Weneranda (†24 II 2006), br. Statkiewicz Stephan (†25 VII 1969) *, s. Stępniewska Ludwika (†5 VII 1969), s. Wójcik Wenantia (†30 III 1983), ks. Wojtyła Stanisław (†17 IV 2015), s. Zdrojewska Klemensa (†22 IX 1983), ks. Zubek Jan (†12 XII 2014), s. Żychlewicz Wincentyna (†23 VIII 1992);
-(od VIII 2015): s. Adamczak Dorota (†18 X 1992), ks. Dausmann Ruprecht (†17 VII 1981) ✺, ks. Folejewski Feliks (†22 IX 2015), s. Hirsch Stanisława (†6 X 1994), s. Idaszak Amabilis (†19 XI 1980), br. Jenne Hermann (†31 VIII 1935) ✺, ks. Jost Josef (†25 III 1933) ✺, s. Kempkes Norberta (†28 II 2008) ☼, s. Kitlas Gerarda (†5 X 2015), m. Klähr Aquina (†12 XI 1965) ☼, ks. Kohl Andreas (†14 III 1925) ✺, s. Kosiedowska Kinga (†27 XI 1996), s. Mach Franciszka (†6 XI 1999), s. Neumann Jacenta (†13 X 2000), br. Nowak Gerhard (†31 III 1976) *, br. Ossowski Eduard (†14 I 1944) *, s. Paluchowska Angelica (†10 X 1988) ☼, s. Podwórna Władysława (†8 XII 2012) s. Powęzka Regina (†25 XI 2000), ks. Rieg Bernhard (†5 II 1937) ✺, ks. Ryś Wendelin Maciej (†7 VIII 2015), Sł. B. Sanna Porcu Elisabetta (†17 II 1857), s. Samp Jutta (†28 X 1986), ks. Sebold Oskar (†9 IV 1942) ✺, s. Soból Bronisława (†23 VI 1985), s. Sołtan Dignissima (†9 XI 1976), s. Stachnik Wojciecha (†20 XI 1993), s. Struzik Agnieszka (†1 XI 1997), br. Szczygiel Johannes (†24 X 1935) ✺, ks. Śleziak Łukasz (†4 XI 2015), s. Wardynszkiewicz Katarzyna (†30 IX 1988), m. Weiss Bonifacja (†5 VI 1909) ☼, s. Wieczorek Veritas (†10 VII 2006).

Zmienione lub uzupełnione biogramy
-(od 5 II 2015):
356 biogramów opublikowanych w Leksykonie polskich pallotynów 1915-2012;
-(I-VII 2015): ks. Bajor Leszek (†26 XII 1994), ks. Bannin Joseph (†24 I 1915), br. Bąkowski Leon (†11 IX 2003), ks. Bemke Leon (†25 V 1984), s. Bigus Paulina (†22 IX 1991), ks. Bogdan Franciszek (†9 IX 2008), ks. Chełkowski Andrzej (†1 VII 2005), kl. Choromański Henryk (†1 VIII 1955), ks. Cieślak Leon (†15 VIII 1953), s. Cymanowska Mirona (†6 IV 2014), ks. Darznik Andrzej (†10 XII 2003), ks. Dąbski Leon (†24 IV 2011), br. Dudek Józef (†3 VIII 1983), ks. Faà di Bruno Giuseppe (†18 IV 1889), br. Forycki Antoni (†6 III 1915), br. Gawryś Bolesław (†22 VI 2014), ks. Gliński Tadeusz (†21 XI 1993), br. Gorczyca Władysław (†20 II 1925), ks. Hadziewicz Witold (†3 XI 1989), ks. Homa Ludwik (†28 VI 1992), ks. Jacaszek Kazimierz (†28 XI 2008), br. Janz Jan (†25 V 1921), br. Jężak Julian (†28 V 1926), br. Kaczmarczyk Roman (†28 XI 1980), br. Kędzierski Stanisław (†15 VII 1978), br. Kloch Adolf (†31 I 1987), br. Krajniewski Ludwik (†23 III 1953), ks. Krakowski Tadeusz (†5 VII 1990), ks. Kronkowski (Krąkowski) Henryk (†25 III 1964), br. Legerski Stanisław (†4 IV 1942), ks. Leszczyński Mieczysław (†15 V 1994), ks. Leśniak Stanisław (†24 I 1992), br. Lipiński Gustaw (†4 XII 1939), br. Lipkowski Józef (†9 XII 1931), ks. Maćkowski Jan (†29 VIII 1952), kl. Magulski Feliks (†22 VIII 1917), s. Malek Czesława (†8 IX 1938), ks. Malewicz Leszek (†15 I 2008), br. Mazurek Józef (†14 I 1980), ks. Męcikowski Alfons (†17 XII 1946), br. Mielewski Jan (†9 I 1921), ks. Misiak Alojzy (†22 XII 2004), br. Nalborski Władysław (†27 VII 1978), ks. Okręglicki Tadeusz (†24 II 2000), ks. Olszewski Ignacy (†22 II 1971), ks. Orlicki Stanisław (†7 II 2002), s. Ossowska Zyta (†5 VIII 1940), ks. Papkała Jan (†1 XI 2009), ks. Pauliński Franciszek (†23 V 1943), ks. Pączek Walerian (†17 VI 2001) **, Sł. B. ks. Pellowski Norbert (†15 III 1942), ks. Piskorek Eugeniusz (†9 VI 2007), ks. Pluta Zygfryd (†10 IX 1943), ks. Płoński Stanisław (†15 XI 1995), ks. Porębski Jan (†15 X 2002), br. Przybylski Walenty (†17 XII 1926), kl. Rother Alojzy (†10 VIII 1917), ks. Ryś Stanisław (†17 XII 1998), kl. Sadowski Stanisław (†11 XI 1941), ks. Solakiewicz Leszek (†15 XI 1991) **, ks. Styczeń Henryk (†1 VIII 2005), ks. Sumela Szczepan (Etienne) (†24 XII 2002), ks. Suwała Stanisław (†31 X 1992), Sł. B. ks. Szulmiński Stanisław (†27 XI 1941), br. Święs Władysław (†15 III 1971), ks. Tarka Roman (†23 IX 1997) **, ks. Turowski Wojciech (†20 XII 1959), ks. Wadowski (Wardowski) Franciszek (†2 II 1987), ks. Wędzioch Czesław (†30 IV 1982), ks. Whitmee William (†27 III 1909), ks. Witała Leon (†13 II 1982), ks. Wroński Jan (†13 VII 1998), br. Wróbel Mieczysław (†18 IV 2003), ks. Zadrożny Mirosław (†20 VI 2012), br. Zalewski Karol (†28 I 1942), ks. Zawacki Fabian (†30 III 2012), ks. Zbłowski Władysław (†14 VI 2000), br. Zbrojny Franciszek (†27 VIII 1959);
-(od VIII 2015): kl. Ambrosewicz Dominik Paweł (†24 VII 1994), ks. Arendt Alojzy (†26 VI 1982), s. Bielawa Zygmunta (†6 IX 1995), s. Bieniaszewska Łucja (†16 I 2004), ks. Bilik Jacek (†2 I 2012), ks. Bogdan Józef (†17 II 1967), ks. Boniewicz Edmund (†7 V 2006), s. Broniewska Grażyna (†15 I 2001), Sł. B. ks. Bryja Franciszek (†4 V 1942), ks. Cabała Henryk (†2 XI 2003), ks. Cegiełka Franciszek (†10 II 2003), ks. Chudziński Józef (†4 VII 1981), br. Cichowski Franciszek (†26 III 1994), br. Ciesielka Franciszek (†23 IX 1989), ks. Curzydło Ignacy (†27 II 2011), ks. Czapla Stanisław (†7 IV 1971), s. Fobke Grzegorza (†15 VII 1993), br. Forycki Ignacy (†5 VIII 1983), ks. Forycki Leon (†2 VI 1991), ks. Forycki Roman (†25 VI 2011), s. Gałka Katarzyna (†24 X 1943), s. Gąsowska Jubilata (†11 I 1974), s. Gliszczyńska Otylia (†24 I 1978), ks. Granatowicz Piotr (†17 XI 1978), ks. Gwarek Lesław (†23 X 2014), ks. Hassa Alojzy (†11 VII 1982), ks. Hübner Alojzy (†2 V 1922), ks. Jabłoński Ignacy (†8 II 1986), ks. Jakubczyk Jacek (†13 XI 1994), ks. Janik Jan (†1 VI 2008), ks. Janik Stanisław (†11 XI 2010), br. Jażdżewski Franciszek (†13 II 1945), ks. Jera Jerzy (†18 IX 1991), ks. Jurkiewicz Cezary (†31 XII 1978?), ks. Kania Franciszek (†2 XI 2005), br. Kasprzak Piotr (†15 XII 1988), Sł. B. ks. Kilian Franciszek (†10 XI 1941), s. Kilian Janina (†26 XII 1986), ks. Kotlęga Józef (†18 IV 1973), ks. Kobielus Konstanty (†18 VII 1984), ks. Kocjan Teodor (†23 III 1987), ks. Kordecki Michał (†28 II 1983), ks. Krakor Wiktor (†15 VIII 1958), Sł. B. br. Krawczewicz (Krawcewicz) Paweł (†11 III 1945), ks. Kubisch Karl (†27 VI 1936) *, br. Kuczborski Leon (†4 XII 1979), ks. Kuklok Robert (†5 V 1925) *, ks. Kurek Karol (†14 XI 1949), br. Kwiecień Tadeusz (†28 III 1995), s. Labuda Bogumiła (†31 VIII 2009), s. Labuda Małgorzata (†15 I 2005), ks. Len Roman (†13 V 1993) **, ks. Lesner Marian (†4 X 1994), s. Lewandowska Andrzeja (†30 I 1984), ks. Liberek Władysław (†24 XII 1975), br. Lis Stanisław (†2 VIII 1973), ks. Łukiewski Albin (†11 XII 1968), ks. Madejski Mieczysław (†27 XII 1968), ks. Majewski Alojzy (†12 XI 1947), ks. Mącior Tomasz (†13 VII 1942), br. Michalczyk Stanisław (†3 IX 1939), ks. Modzelewski Zenon (†30 V 1996), ks. Niewiarowski Stanisław (†22 XII 2012), s. Nowak Custodia (†7 III 1955), br. Orlikowski Szczepan (†20 V 2004), kl. Owczorz Emil (†30 XII 1936) *, kl. Paluch Władysław (†19 VII 1934), s. Pałczyńska Celestyna (†6 I 1989), ks. Pęzioł Jan (†19 VII 1979), s. Pieńkowska Sławomira (†25 I 1971), s. Purzycka Custodia (†11 XII 1950), ks. Rolbiecki Augustyn (†12 IV 1971), br. Rżysko Stanisław (†10 XI 1963), ks. Słaboszewski Stanisław (†25 XI 1931), ks. Sobczyk Marian (†22 V 1998), ks. Stankowski Marian (†7 IV 1983), ks. Stolz Wincenty (†22 VI 1969), ks. Stypa Stanisław (†14 III 1987), s. Urbanowska Władysława (†1 XII 1975), s. Wachowska Aurelia (†23 XII 1969), br. Wilczyński Jan (†9 X 1981), s. Wilińska Aniela (†4 VIII 1984), ks. Wiśniewski Adam (†31 VII 1987), ks. Wólczyński Józef (†12 VIII 2005), ks. Zawidzki Józef (†8 IX 1979), ks. Zblewski Julian (†8 II 1990), br. Zgłobica Jan (†7 VII 2014), ks. Żyto Józef (†23 XI 1966).

Historia strony

Początkowo na stronie Liber mortuorum były umieszczone biogramy polskich pallotynów i pallotynek oraz przełożonych generalnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Poszerzona i poprawiona wersja biogramów (bez pallotynek i przełożonych generalnych) została opublikowana drukiem (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki-Poznań 2013, ss. 694). Od 5 II 2015 wersja ta jest udostępniona na tej stronie. Opuszczono natomiast przedmowę, wstęp, wykaz skrótów oraz indeks osobowy, a także bibliografię zamieszczoną pod każdym biogramem. Dołączono też fotografie portretowe (większość z nich pochodzi z Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie).

W latach 2013-14 strona Liber mortuorum została poszerzona o życiorysy pallotynów i pallotynek pochodzenia polskiego i ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym instytucie życia zakonnego. Dołączone zostały też biogramy przełożonych generalnych pallotynek.

W ubiegłym roku strona aktualizowana była dwukrotnie (kwiecień-lipiec i listopad-grudzień). Pojawiły się na niej nowe biogramy lub zostały zmienione ich dotychczasowe wersje (w tym przypadku chodzi raczej o większe partie zmian, niż tylko o pewne drobne informacje, które pojawiają się bez ich zaznaczenia). Biogramy pallotynek są w trakcie opracowań.

Zmiany w dotychczasowych wersjach mogły dokonać się z racji poszerzenia zakresu badań o Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (przebywałem tam w okresie 2 IX – 2 X 2014 oraz 8 I – 8 II 2015), Archiwum Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie (24 XI – 8 XII 2014), a w kraju o Archiwum Sekretariatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu (VI 2014), Archiwum Prowincji Chrystusa Króla (od X 2014) i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (XI 2014). Przeprowadziłem tam kwerendę materiałów i uzyskałem wiele nowych wiadomości, co do osób i instytucji. Cennymi okazały się też informacje przekazywane od różnych osób, np. od ks. Jarosława Raźnego, wicedyrektora Archiwum Metropolitalnego w Krakowie (VII 2014), czy od pallotynek z Gdańska (ul. Malczewskiego). Nowe biogramy wzbogacone zostały o fotografie, zarówno portretowe, jak i grupowe (sytuacyjne). Zdjęcia pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Prowincji Chrystusa Króla i osób prywatnych.

Stan aktualny biogramów (511):
369 polskich pallotynów, 12 polskiego pochodzenia (oznaczeni w indeksach *), 19 przełożonych generalnych, 3 sług Bożych (J. Engling, R. Henkes, F. Reinisch – włączeni od V 2015), 23 ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym zakonie (oznaczeni w indeksach **), 82 pallotynki (pracujące w Polsce lub pochodzące z terenów polskich, albo przełożone generalne oznaczone są znakiem ☼ – dołączone od XI 2014). Indeks zmarłych według daty śmierci, Alfabetyczny indeks zmarłych oraz Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci pozwalają szybciej znaleźć biogram poszukiwanej osoby.

Inspiracją do powstania wyżej wymienionych biogramów był materiał pozostawiony przez śp. Janusza Dyla SAC (†2005) w książce Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, 397-475. Jego bardzo krótkie biogramy zostały doprowadzone do 1998-99 (nie były też kompletne i nie uwzględniały Regii Miłosierdzia Bożego). W latach 2009-13 były one dostępne w wersji elektronicznej (na stronie internetowej WSD Ołtarzew – www.wsdsac.pl).

Perspektywy na przyszłość
Aktualna wersja Leksykonu polskich pallotynów 1915-2012 umieszczona na stronie Liber mortuorum będzie nadal uzupełniana i poprawiana. Niezależnie od tego opracowywane są na stronie biogramy członków Stowarzyszenia zmarłych w ostatnim czasie (od 2013).

Planowane jest stopniowe włączenie do strony Liber mortuorum biogramów pallotynów niemieckich, działających przed 1945 na obecnych ziemiach polskich: Ząbkowice Śląskie (1919 Frankenstein; 1924 – konwikt św. Wojciecha) z majątkiem w pobliskiej Zwróconej (niem. Protzan, zakupiony w 1924) i w Grochowie (Neu Grochau), Gdańsk (1927), Kietrz (niem. Katscher, 1929), Braniewo (1925 – konwikt biskupi dla studentów świeckich Bischöliches Knabenkonvikt z kaplicą św. Alojzego), Reszel (niem. Rössel 1921 – Collegium Philippinum; 1926 – konwikt św. Brunona) z gospodarstwem rolnym w Klewnie k. Reszla (niem. Klawsdorf).

Uwagi i prośba o materiały

Wszystkich zainteresowanych biogramami zmarłych pallotynów lub pallotynek proszę o ewentualne spostrzeżenia i uwagi dotyczące treści biogramu lub innych kwestii. Ponadto zachęcam Wszystkich o przekazywanie fotografii, informacji lub materiałów (jeśli trzeba, oczywiście do zwrotu) listownie lub na adres e-mailowy: stansac@wp.pl Stroną techniczną Liber mortuorum już od kilku lat zajmuje się pan Donat Jaroszewski. Za cierpliwość i wszelaką pomoc w tym zakresie jestem Mu bardzo wdzięczny.

Ks. Stanisław Tylus SAC

Ksiądz dr Stanisław Tylus przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele San Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie

Autor strony przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele San Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie (8 XII 2014)

W Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (7 II 2015)

TYLUS STANISŁAW, LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012), APOSTOLICUM Ząbki – PALLOTTINUM Poznań 2013, ss. 694Leksykon polskich pallotynów 1915-2012

Publikacja Leksykon polskich pallotynów zawiera 356 biogramów polskich pallotynów zmarłych w latach 1915-2012. W książce został zastosowany układ alfabetyczny. Do biogramów zostały dołączone fotografie portretowe. Pod każdym biogramem została zamieszczona literatura, zawierająca bibliografię przedmiotową. Publikację zamyka indeks osobowy.

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta osobowe zgromadzone w: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Sekretariatu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W pracy zostały uwzględnione „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” (do 1993), „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” (1993-2012), „Annuntianda. Biuletyn Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK” (1994-2012). Pomocne okazały się katalogi stowarzyszenia i prowincji polskich, czasopisma wydawane przez pallotynów i kroniki poszczególnych domów. Nie bez znaczenia były również relacje ustne żyjących członków stowarzyszenia i przedstawicieli rodzin zmarłych.

Zmarli współbracia tworzyli pallotyńską historię i byli nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju piśmiennictwie oraz w działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a także w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa świeckich. Pośród nich są postacie bardzo znane, które wywarły duży wpływ na dzieje Kościoła polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy ks. Stanisław Szulmiński, albo przeszły do historii Polski dzięki wielkiej miłości do Ojczyzny, jak bł. Józef Stanek czy ks. Franciszek Cegiełka i wielu innych.

Jednak w Leksykonie znajdują się nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy, którzy żyli i działali w polskich strukturach stowarzyszenia w kraju i poza nim. O każdym z nich, nawet najskromniejszym bracie, kleryku czy nowicjuszu, możemy dowiedzieć się wszystkiego, co można było wydobyć ze źródeł i opracowań.

Książka dostępna jest w sprzedaży:
APOSTOLICUM
Wydawnictwo Księży Pallotynów
Prowincji Chrystusa Króla
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki
tel. 22 771-52-00, 11; fax 22 771-52-07
info@apostolicum.pl księgarnia internetowa: www.apostolicum.pl