Liber mortuorum

Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek

Dziś, to jest 8 lutego 2016, mija rocznica śmierci:
ks. Ignacy Jabłoński (†1986)
ks. Julian Zblewski (†1990)
ks. Marek Krzywoń (†2006)

Wczoraj, to jest 7.02.2016, miała miejsce rocznica śmierci:
ks. Bernard Pawłowski (†1960)
ks. Józef Kloc (†2000)
ks. Stanisław Orlicki (†2002)
ks. Marek Strzelecki (†2006)
ks. Henryk Grela (†2013)

W dniu jutrzejszym, to jest 9.02.2016, przypada rocznica śmierci:
Brak wspomnienia zmarłych

MADEJSKI Mieczysław (1933 – 1968), ksiądz, profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we FrancjiMADEJSKI Mieczysław (1933 – 1968), ksiądz, profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we Francji

Urodził się 20 IV 1933 w Osinkach, w parafii Czerwona, w diecezji sandomierskiej, w rodzinie rolnika Józefa i Stanisławy z d. Pastuszka; matka była tercjarką franciszkańską. W 1947 ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Marianowie, a następnie zaczął uczęszczać do gimnazjum kamieniarskiego w Chęcinach. 1 IX 1948 podjął naukę w Collegium Marianum w Wadowicach. Po maturze (świadectwo wydane w 1952 przez liceum dla eksternów w Kielcach) rozpoczął 8 IX 1952 nowicjat w Ząbkowicach Śląskich. Tam z powodu zagrożenia, razem z kolegami kursowymi, złożył 5 VII 1953 pierwszą profesję na ręce ks. Józefa Wróbla, a wieczną 5 VII 1957 w Rucianem-Nidzie na ręce ks. radcy Franciszka Bogdana. Pracę seminaryjną napisał pt. Przyjaźń koroną miłości. Zagadnienie przyjaźni według nauki św. Tomasza (1958). Święcenia kapłańskie otrzymał w Ołtarzewie 11 VI 1959 z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego.

Po święceniach odbył rok pastoralny w Gdańsku. Następnie został wysłany na KUL, gdzie na Wydziale Filozoficznym studiował psychologię, uzyskując tytuł zawodowy magistra filozofii w zakresie psychologii na podstawie pracy Przyjaźń według nauki św. Tomasza z Akwinu. Studium psychologiczne, pisanej pod kierunkiem ks. prof. Józefa Pastuszki. W 1962 został prefektem alumnów i wykładowcą psychologii w Ołtarzewie, a w 1965 sekretarzem Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego; jednocześnie rozpoczął przygotowywanie pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Pastuszki. W 1966 wyjechał do Francji do pracy w wydawnictwie i duszpasterskiej wśród polskiej emigracji. Pobyt w Seminaire de Saint-Sulpice w Issy-les-Moulineaux pomógł mu poznać język i kulturę francuską, pogłębić problemy wychowawcze, teologiczne i duszpasterskie oraz wzbogacił dorobek duchowy i naukowy. Angażował się równocześnie w duszpasterstwo na pallotyńskiej placówce w Oignies. W II 1968 zdecydował się na powrót do Polski. W VII 1968 został skierowany do pracy duszpasterskiej w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej.

Zmarł po południu 27 XII 1968. Tego dnia wyjechał samochodem w kierunku Starogardu Gdańskiego. W Mirachowie k. Sierakowic doszło do wypadku; samochód z dużą prędkością wpadł w poślizg i uderzył w drzewo, co spowodowało u ks. Madejskiego zmiażdżenie głowy w okolicach skroni. Śmierć nastąpiła w drodze do szpitala. W pogrzebie wzięło udział ok. 50 księży i braci wraz z ks. wiceprowincjałem J. Dąbrowskim, który wygłosił homilię pogrzebową. Ceremonii pogrzebowej na cmentarzu przewodniczył i wygłosił przemowę ks. infułat Bernard Polzin, wikariusz generalny diecezji gdańskiej. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Starochęcinach (gmina Chęciny).

Współbracia zgodnie podkreślali jego prawość charakteru, towarzyskie usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, co zjednywało mu wielu przyjaciół i sympatyków.

MADEJSKI Mieczysław (1933 – 1968), ksiądz, profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we Francji


Fotografie: Zbiory rodzinne
Ostatnio zmodyfikowano: 12 stycznia 2015 (uzupełniono 21 września 2015)
Tekst biogramu: Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów (1915-2012), Ząbki 2013, 344-345.


Indeks zmarłych według daty śmierci

Alfabetyczny indeks zmarłych

Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci

Indeksy i biogramy sporządził ks. Stanisław Tylus SAC
Kontakt: stansac@wp.pl
Stan z 31 stycznia 2016

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów i fotografii bez zgody autora strony jest zabronione

Ostatnie zmiany
Nowe biogramy
-(od VII 2015): s. Adamczak Dorota (†18 X 1992), s. Broniewska Grażyna (†15 I 2001), ks. Dausmann Ruprecht (†17 VII 1981) ✺, ks. Folejewski Feliks (†22 IX 2015), s. Gąsowska Jubilata (†11 I 1974), s. Gliszczyńska Otylia (†24 I 1978), ks. Herlender Czesław (†11 XII 2015), s. Hirsch Stanisława (†6 X 1994), s. Idaszak Amabilis (†19 XI 1980), br. Jenne Hermann (†31 VIII 1935) ✺, ks. Jost Josef (†25 III 1933) ✺, s. Kempkes Norberta (†28 II 2008) ☼, Sł. B. ks. Kentenich Josef (†15 IX 1968), s. Kilian Janina (†26 XII 1986), s. Kitlas Gerarda (†5 X 2015), m. Klähr Aquina (†12 XI 1965) ☼, ks. Kohl Andreas (†14 III 1925) ✺, s. Kosiedowska Kinga (†27 XI 1996), s. Labuda Małgorzata (†15 I 2005), s. Lewandowska Andrzeja (†30 I 1984), s. Mach Franciszka (†6 XI 1999), s. Neumann Jacenta (†13 X 2000), br. Nowak Gerhard (†31 III 1976) *, br. Ossowski Eduard (†14 I 1944) *, s. Paluchowska Angelica (†10 X 1988) ☼, s. Pieńkowska Sławomira (†25 I 1971), s. Podwórna Władysława (†8 XII 2012), s. Powęzka Regina (†25 XI 2000), s. Purzycka Custodia (†11 XII 1950), ks. Rieg Bernhard (†5 II 1937) ✺, ks. Ryś Wendelin Maciej (†7 VIII 2015), Sł. B. Sanna Porcu Elisabetta (†17 II 1857), s. Samp Jutta (†28 X 1986), ks. Sebold Oskar (†9 IV 1942) ✺, s. Soból Bronisława (†23 VI 1985), s. Sołtan Dignissima (†9 XI 1976), s. Stachnik Wojciecha (†20 XI 1993), s. Struzik Agnieszka (†1 XI 1997), ks. Syrek Krzysztof (†22 XII 2015), br. Szczygiel Johannes (†24 X 1935) ✺, ks. Śleziak Łukasz (†4 XI 2015), s. Urbanowska Władysława (†1 XII 1975), s. Wardynszkiewicz Katarzyna (†30 IX 1988), m. Weiss Bonifacja (†5 VI 1909) ☼, s. Wieczorek Veritas (†10 VII 2006);
-(od I 2016):ks. Ciupa Łukasz (†29 XII 2015), ks. Słomkowski Antoni (†19 II 1982) - przyjaciel SAC.

Zmienione lub uzupełnione biogramy
-(od VII 2015): kl. Ambrosewicz Dominik Paweł (†24 VII 1994), ks. Arendt Alojzy (†26 VI 1982), s. Autuch Helena (†8 VII 2003), ks. Bannin Joseph (†24 I 1915), ks. Bartkowiak Wiktor (†10 V 1975), ks. Bemke Leon (†25 V 1984), m. Bielawa Zygmunta (†6 IX 1995), s. Bieniaszewska Łucja (†16 I 2004), s. Bigus Paulina (†22 IX 1991), s. Bilicka Judyta (†2 I 2015), ks. Bilik Jacek (†2 I 2012), ks. Bogdan Franciszek (†9 IX 2008), ks. Bogdan Józef (†17 II 1967), ks. Boniewicz Edmund (†7 V 2006), br. Breza Jan (†26 V 2010), Sł. B. ks. Bryja Franciszek (†4 V 1942), s. Bryk Euzebia (†4 III 2000), ks. Cabała Henryk (†2 XI 2003), ks. Cegiełka Franciszek (†10 II 2003), ks. Chełkowski Andrzej (†1 VII 2005), ks. Chudziński Józef (†4 VII 1981), br. Cichowski Franciszek (†26 III 1994), br. Ciesielka Franciszek (†23 IX 1989), ks. Curzydło Ignacy (†27 II 2011), ks. Czapla Stanisław (†7 IV 1971), ks. Darznik Andrzej (†10 XII 2003), ks. Dąbski Leon (†24 IV 2011), ks. Dębkowski Antoni (†28 X 2004), ks. Dobski Jan (†3 VI 2011), s. Dorszyńska Czesława (†27 VIII 2005), ks. Drozdek Mirosław (†25 V 2007), br. Dudek Józef (†3 VIII 1983), Sł. B. Engling Josef (†4 X 1918), s. Fobke Grzegorza (†15 VII 1993), br. Forycki Ignacy (†5 VIII 1983), ks. Forycki Leon (†2 VI 1991), ks. Forycki Roman (†25 VI 2011), s. Gałka Katarzyna (†24 X 1943), ks. Gawryło Stanisław (†22 XI 2008), br. Gawryś Bolesław (†22 VI 2014), br. Grabicki Leon (†2 VI 1927), ks. Granatowicz Piotr (†17 XI 1978), br. Grobel Wojciech (†9 X 1983), ks. Gwarek Lesław (†23 X 2014), ks. Hassa Alojzy (†11 VII 1982), Sł. B. ks. Henkes Richard (†22 II 1945), ks. Hübner Alojzy (†2 V 1922), ks. Jabłoński Ignacy (†8 II 1986), ks. Jacaszek Kazimierz (†28 XI 2008), ks. Jakubczyk Jacek (†13 XI 1994), ks. Janik Jan (†1 VI 2008), ks. Janik Stanisław (†11 XI 2010), ks. Jaworski Stanisław (†4 I 1974), br. Jażdżewski Franciszek (†13 II 1945), ks. Jera Jerzy (†18 IX 1991), ks. Jurkiewicz Cezary (†31 XII 1978?), ks. Kania Franciszek (†2 XI 2005), br. Kasprzak Piotr (†15 XII 1988), br. Kielbratowski Władysław (†20 VIII 1932), Sł. B. ks. Kilian Franciszek (†10 XI 1941), br. Kloch Adolf (†31 I 1987), ks. Kniotek Florian (†26 X 2012), ks. Kobielus Konstanty (†18 VII 1984), ks. Kocjan Teodor (†23 III 1987), ks. Kordecki Michał (†28 II 1983), ks. Kotlęga Józef (†18 IV 1973), ks. Kowalski Jan (†9 X 1993), ks. Krakor Wiktor (†15 VIII 1958), ks. Krakowski Tadeusz (†5 VII 1990), Sł. B. br. Krawczewicz (Krawcewicz) Paweł (†11 III 1945), ks. Kubisch Karl (†27 VI 1936) *, br. Kuczborski Leon (†4 XII 1979), ks. Kudłacik Jan (†18 V 2014), ks. Kuklok Robert (†5 V 1925) *, s. Kulas Prakseda (†6 VIII 2002), ks. Kuraciński Stanisław (†23 II 2006), ks. Kurek Karol (†14 XI 1949), br. Kwiecień Tadeusz (†28 III 1995), s. Labuda Bogumiła (†31 VIII 2009), ks. Len Roman (†13 V 1993) **, ks. Lesiak Józef (†22 IX 1999), ks. Lesner Marian (†4 X 1994), ks. Leszczyński Mieczysław (†15 V 1994), ks. Liberek Władysław (†24 XII 1975), br. Lipkowski Józef (†9 XII 1931), br. Lis Stanisław (†2 VIII 1973), ks. Łukiewski Albin (†11 XII 1968), s. Mach Bobola (†10 IV 1986), ks. Madejski Mieczysław (†27 XII 1968), ks. Majewski Alojzy (†12 XI 1947), ks. Malewicz Leszek (†15 I 2008), m. Massenkeil Felicitas (†24 II 1919) ☼, ks. Matyka Józef (†18 IV 1995), ks. Mącior Tomasz (†13 VII 1942), ks. Mąkinia Franciszek (†27 XII 2014), ks. Męcikowski Alfons (†17 XII 1946), br. Michalczyk Stanisław (†3 IX 1939), ks. Mika Tadeusz (†20 V 2014), ks. Młyńczak Jan (†25 VII 2001), ks. Modzelewski Zenon (†30 V 1996), ks. Mojecki Henryk (†23 XI 2013) **, ks. Möhler Wilhelm (†9 VII 1981), ks. Nadybał Władysław (†5 X 2012), ks. Niewiarowski Stanisław (†22 XII 2012), s. Nowak Custodia (†7 III 1955), ks. Okręglicki Tadeusz (†24 II 2000), ks. Olszewski Ignacy (†22 II 1971), br. Orlikowski Szczepan (†20 V 2004), kl. Owczorz Emil (†30 XII 1936) *, kl. Paluch Władysław (†19 VII 1934), s. Pałczyńska Celestyna (†6 I 1989), ks. Papkała Jan (†1 XI 2009), ks. Pauliński Franciszek (†23 V 1943), ks. Pęzioł Jan (†19 VII 1979), ks. Płoński Stanisław (†15 XI 1995), br. Przybylski Walenty (†17 XII 1926), s. Raczoń Gaudencja (†14 II 2015), ks. Ramusiewicz Czesław (†8 XII 1981), Sł. B. ks. Reinisch Franz (†21 VIII 1942), ks. Rolbiecki Augustyn (†12 IV 1971), br. Rżysko Roman (†26 VIII 1966), br. Rżysko Stanisław (†10 XI 1963), kl. Sadowski Stanisław (†11 XI 1941), ks. Sadzik Józef (†26 VIII 1980), ks. Sarnicki Stanisław (†17 VIII 2014), s. Sitarz Weneranda (†24 II 2006), ks. Słaboszewski Stanisław (†25 XI 1931), ks. Sobczyk Marian (†22 V 1998), ks. Stankowski Marian (†7 IV 1983), ks. Stolz Wincenty (†22 VI 1969), ks. Stypa Stanisław (†14 III 1987), Sł. B. ks. Szulmiński Stanisław (†27 XI 1941), ks. Tomaszek Eugeniusz (†18 I 1989), ks. Turowski Wojciech (†20 XII 1959), m. Wachowska Aurelia (†23 XII 1969), ks. Wadowski (Wardowski) Franciszek (†2 II 1987), ks. Whitmee William (†27 III 1909), ks. Wielgosz Franciszek (†4 XI 2014), br. Wilczyński Jan (†9 X 1981), s. Wilińska Aniela (†4 VIII 1984), ks. Wiśniewski Adam (†31 VII 1987), ks. Wólczyński Józef (†12 VIII 2005), ks. Zawidzki Józef (†8 IX 1979), ks. Zblewski Julian (†8 II 1990), ks. Zbłowski Władysław (†14 VI 2000), br. Zgłobica Jan (†7 VII 2014), ks. Ziomkowski Mieczysław (†8 VI 2005), ks. Zubek Jan (†12 XII 2014), s. Żychlewicz Wincentyna (†23 VIII 1992), ks. Żyto Józef (†23 XI 1966);
-(od I 2016):ks. Balter Lucjan (†16 II 2010), br. Chytry Franciszek (†16 I 1966), ks. Dyl Janusz (†20 II 2005), s. Frenkiel Ekspedyta (†4 II 2004), ks. Hereśniak Stanisław (†8 I 1990), ks. Herkt Henryk (†21 IV 2005), ks. Jaroch Antoni (†16 II 2008), ks. Jędraszek Jan (†8 IV 2011), br. Jężak Julian (†28 V 1926), ks. Maćkowski Jan (†29 VIII 1952), kl. Magulski Feliks (†22 VIII 1917), ks. Mielewski Kazimierz (†8 V 1992), ks. Misiak Alojzy (†22 XII 2004), ks. Piskorek Eugeniusz (†9 VI 2007), br. Płaneta Stanisław (†22 VI 1919), ks. Ramusiewicz Józef (†9 XI 1992), kl. Rother Alojzy (†10 VIII 1917), ks. Świerczek Franciszek (†27 V 1996), ks. Treuchel Stefan (†17 III 2004), ks. Warzecha Julian (†12 I 2009), ks. Weron Eugeniusz (†28 IV 2009), ks. Zegar Julian (†18 IX 1959).

Historia strony

Początkowo na stronie Liber mortuorum były umieszczone biogramy polskich pallotynów i pallotynek oraz przełożonych generalnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Poszerzona i poprawiona wersja biogramów (bez pallotynek i przełożonych generalnych) została opublikowana drukiem (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki-Poznań 2013, ss. 694). Od 5 II 2015 wersja ta jest udostępniona na tej stronie. Opuszczono natomiast przedmowę, wstęp, wykaz skrótów oraz indeks osobowy, a także bibliografię zamieszczoną pod każdym biogramem. Dołączono też fotografie portretowe (większość z nich pochodzi z Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie).

W latach 2013-14 strona Liber mortuorum została poszerzona o życiorysy pallotynów i pallotynek pochodzenia polskiego i ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym instytucie życia zakonnego. Dołączone zostały też biogramy przełożonych generalnych pallotynek.

W ubiegłym roku strona aktualizowana była dwukrotnie (kwiecień-lipiec i listopad-grudzień). Pojawiły się na niej nowe biogramy lub zostały zmienione ich dotychczasowe wersje (w tym przypadku chodzi raczej o większe partie zmian, niż tylko o pewne drobne informacje, które pojawiają się bez ich zaznaczenia). Biogramy pallotynek są w trakcie opracowań.

Zmiany w dotychczasowych wersjach mogły dokonać się z racji poszerzenia zakresu badań o Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (przebywałem tam w okresie 2 IX – 2 X 2014 oraz 8 I – 8 II 2015), Archiwum Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie (24 XI – 8 XII 2014), a w kraju o Archiwum Sekretariatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu (VI 2014), Archiwum Prowincji Chrystusa Króla (od X 2014) i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (XI 2014). Przeprowadziłem tam kwerendę materiałów i uzyskałem wiele nowych wiadomości, co do osób i instytucji. Cennymi okazały się też informacje przekazywane od różnych osób, np. od ks. Jarosława Raźnego, wicedyrektora Archiwum Metropolitalnego w Krakowie (VII 2014), czy od pallotynek z Gdańska (ul. Malczewskiego). Nowe biogramy wzbogacone zostały o fotografie, zarówno portretowe, jak i grupowe (sytuacyjne). Zdjęcia pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Prowincji Chrystusa Króla i osób prywatnych.

Stan aktualny biogramów (558):
375 polskich pallotynów, 16 polskiego pochodzenia (oznaczeni w indeksach *), 19 przełożonych generalnych, 5 sług Bożych spoza Polski (J. Engling, R. Henkes, J. Kentenich, F. Reinisch, E. Sanna Porcu – włączeni od V 2015), 7 niemieckich pallotynów działających przed 1945 na obecnych ziemiach polskich (umieszczono przy ich nazwisku symbol ✺), 23 ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym zakonie (oznaczeni w indeksach **), 112 pallotynek (pracujące w Polsce lub pochodzące z terenów polskich, albo przełożone generalne oznaczone są znakiem ☼ – dołączone od XI 2014). W I 2016 umieszczono biogram ks. Antoniego Słomkowskiego (i materiały źródłowe, którymi są jego wspomnienia na temat kontaktów z pallotynami), zapoczątkowując w ten sposób grupę przyjaciół SAC. Indeks zmarłych według daty śmierci, Alfabetyczny indeks zmarłych oraz Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci pozwalają szybciej znaleźć biogram poszukiwanej osoby.

Inspiracją do powstania wyżej wymienionych biogramów był materiał pozostawiony przez śp. Janusza Dyla SAC (†2005) w książce Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, 397-475. Jego bardzo krótkie biogramy zostały doprowadzone do 1998-99 (nie były też kompletne i nie uwzględniały Regii Miłosierdzia Bożego). W latach 2009-13 były one dostępne w wersji elektronicznej (na stronie internetowej WSD Ołtarzew – www.wsdsac.pl).

Perspektywy na przyszłość
Aktualna wersja Leksykonu polskich pallotynów 1915-2012 umieszczona na stronie Liber mortuorum będzie nadal uzupełniana i poprawiana. Niezależnie od tego opracowywane są na stronie biogramy członków Stowarzyszenia zmarłych w ostatnim czasie (od 2013).

Stopniowo realizowane jest zamieszczanie na stronie Liber mortuorum biogramów pallotynów niemieckich, działających przed 1945 na obecnych ziemiach polskich: Ząbkowice Śląskie (1919 Frankenstein; 1924 – konwikt św. Wojciecha) z majątkiem w pobliskiej Zwróconej (niem. Protzan, zakupiony w 1924) i w Grochowie (Neu Grochau), Gdańsk (1927), Kietrz (niem. Katscher, 1929), Braniewo (1925 – konwikt biskupi dla studentów świeckich Bischöliches Knabenkonvikt z kaplicą św. Alojzego), Reszel (niem. Rössel 1921 – Collegium Philippinum; 1926 – konwikt św. Brunona) z gospodarstwem rolnym w Klewnie k. Reszla (niem. Klawsdorf). Pierwszych pięciu niemieckich pallotynów umieszczono na stronie w VIII 2015.

Uwagi i prośba o materiały

Wszystkich zainteresowanych biogramami zmarłych pallotynów lub pallotynek proszę o ewentualne spostrzeżenia i uwagi dotyczące treści biogramu lub innych kwestii. Ponadto zachęcam Wszystkich o przekazywanie fotografii, informacji lub materiałów (jeśli trzeba, oczywiście do zwrotu) listownie lub na adres e-mailowy: stansac@wp.pl Stroną techniczną Liber mortuorum już od kilku lat zajmuje się pan Donat Jaroszewski. Za cierpliwość i wszelaką pomoc w tym zakresie jestem Mu bardzo wdzięczny.

Ks. Stanisław Tylus SAC

Ksiądz dr Stanisław Tylus przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele San Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie

Autor strony przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele San Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie (8 XII 2014)

W Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (7 II 2015)

TYLUS STANISŁAW, LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012), APOSTOLICUM Ząbki – PALLOTTINUM Poznań 2013, ss. 694Leksykon polskich pallotynów 1915-2012

Publikacja Leksykon polskich pallotynów zawiera 356 biogramów polskich pallotynów zmarłych w latach 1915-2012. W książce został zastosowany układ alfabetyczny. Do biogramów zostały dołączone fotografie portretowe. Pod każdym biogramem została zamieszczona literatura, zawierająca bibliografię przedmiotową. Publikację zamyka indeks osobowy.

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta osobowe zgromadzone w: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Sekretariatu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W pracy zostały uwzględnione „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” (do 1993), „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” (1993-2012), „Annuntianda. Biuletyn Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK” (1994-2012). Pomocne okazały się katalogi stowarzyszenia i prowincji polskich, czasopisma wydawane przez pallotynów i kroniki poszczególnych domów. Nie bez znaczenia były również relacje ustne żyjących członków stowarzyszenia i przedstawicieli rodzin zmarłych.

Zmarli współbracia tworzyli pallotyńską historię i byli nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju piśmiennictwie oraz w działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a także w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa świeckich. Pośród nich są postacie bardzo znane, które wywarły duży wpływ na dzieje Kościoła polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy Sł. B. ks. Stanisław Szulmiński, albo przeszły do historii Polski dzięki wielkiej miłości do Ojczyzny, jak bł. Józef Stanek czy ks. Franciszek Cegiełka i wielu innych.

Jednak w Leksykonie znajdują się nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy, którzy żyli i działali w polskich strukturach stowarzyszenia w kraju i poza nim. O każdym z nich, nawet najskromniejszym bracie, kleryku czy nowicjuszu, możemy dowiedzieć się wszystkiego, co można było wydobyć ze źródeł i opracowań.

Książka dostępna jest w sprzedaży:
APOSTOLICUM
Wydawnictwo Księży Pallotynów
Prowincji Chrystusa Króla
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki
tel. 22 771-52-00, 11; fax 22 771-52-07
info@apostolicum.pl księgarnia internetowa: www.apostolicum.pl