DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: Zapraszamy na weekend rozeznaniowy do Ołtarzewa

DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: Zapraszamy na weekend rozeznaniowy do Ołtarzewa

 

ŚP. KS. LESŁAW M. GWAREK SAC [PN]

ŚP.  KS. LESŁAW M. GWAREK SAC

Dnia 23 października 2014 roku podczas pobytu w Portugalii zmarł nagle nasz Współbrat

ŚP. KS. LESŁAW M. GWAREK SAC [PN]

– były prowincjał, wiceprowincjał, a aktualnie radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC (Poznań).

Informacje dotyczące pogrzebu zostaną podane w późniejszym czasie.

Śp. ks. Lesława polecajmy Miłosierdziu Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.

Requiem aeternam dona ei Domine!

 

XIV SYMPOZJUM INSTYTUTU PALLOTTIEGO PT. RODZINA. ZJEDNOCZENI W MIŁOŚCI

XIV SYMPOZJUM INSTYTUTU PALLOTTIEGO PT. RODZINA. ZJEDNOCZENI W MIŁOŚCI

„Z miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa i dla naśladowania Go w czynieniu postępów w życiu duchowym, powinniśmy te trzy Osoby: Jezusa, Maryję i Józefa, stanowiące małą Rodzinę nazaretańskiego Domu, w doskonałym pełnieniu wszystkich obowiązków: naturalnych i religijnych, przyjmować i uważać za wzór każdej chrześcijańskiej rodzinyˮ
(św. Wincenty Pallotti, Wybór Pism II, 302).

RODZINA. ZJEDNOCZENI W MIŁOŚCI to tytuł naszego najbliższego sympozjum. Odbędzie się ono w dniach 29-30 listopada 2014 r. w Konstancinie-Jeziornie i będzie poświęcone - rodzinie. Temat został wybrany w związku z zakończonym III Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów na temat rodziny (5-19 października 2014 r.) oraz przyszłym XIV Zwyczajnym Zgromadzeniem Synodu Biskupów (4-25 października 2015 r.).

W czasie XIV sympozjum będziemy szukać odpowiedzi m.in. na pytania: Jak odkrywać tajemnicę rodziny w trudach codzienności? Czym była rodzina w życiu i dziele św. Wincentego Pallottiego? Wobec jakich wyzwań staje współczesna rodzina?

Zgłoszenia należy kierować do 23 listopada 2014 r.

Serdecznie zapraszamy!

s. Monika Cecot SAC
(Instytut Pallottiego)

>>>Program sympozjum - w ZAŁĄCZNIKU

 

REFLEKSJA: Paweł VI, Pallotti i Pallotyni

Paul-VI.jpgW niedzielę, 19 października 2014 r., papież Franciszek ogłosił błogosławionym jednego ze swoich poprzedników na Tronie Piotrowym – Pawła VI. Jest to kolejny papież XX wieku wyniesiony do chwały ołtarzy – po świętych Piusie X, Janie XXIII i Janie Pawle II. Jego 15-letni pontyfikat z wielu powodów można uznać za przełomowy, przypadł bowiem na czasy Soboru Watykańskiego II, w którego przeprowadzeniu brał najbardziej bezpośredni i osobisty udział. Warto przypomnieć w tym miejscu, że to Paweł VI powołał w roku 1964 do komisji przygotowującej trzecią wersję dekretu O apostolstwie świeckich naszego ówczesnego Generała, ks. Wilhelma Möhlera SAC. W roku ogłoszenia dekretu soborowego Apostolicam actuositatem, Paweł VI tak pisał do Generała Pallotynów: „Wielkie zadanie, które św. Wincenty Pallotti powierzył do wykonania swym synom, całkowicie zachowuje rolę i wartość. Owszem, bardziej niż kiedykolwiek, teraz właśnie objawia się piękno waszego zadania, jego przydatność i zgodność z potrzebami naszych czasów. Przecież Sobór Powszechny Watykański II uroczyście zachęcił ludzi świeckich, aby uświadomili sobie obowiązki, które z konieczności łączą się z ich chrześcijańskim powołaniem i wiarą. Tym bowiem sposobem najwyższy autorytet Soboru Kościoła zatwierdził to, co usilnie starał sie urzeczywistnić wasz Prawodawca i Ojciec” (Acta Apostolicae Sedis, 3/1965, s.227nn).

Więcej…

 

CZĘSTOCHOWA: 32. Ogólnopolska Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę

bracia-czestochowa.jpgW dniach 14-15 października 2014 r. odbyła się na Jasnej Górze 32. Pielgrzymka Braci Zakonnych. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa Papieża Franciszka „Tam gdzie są konsekrowani zawsze jest radość”. W spotkaniu udział wzięło ok. 350 braci, z różnych zgromadzeń i zakonów z całej Polski.

Pierwszy dzień pielgrzymki, rozpoczęto tradycyjnie Jutrznią prowadzoną przez Braci Benedyktynów. W godzinach przedpołudniowych wysłuchano konferencji o. Janusza Soka CSsR, Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, który przewodniczył Mszy św., w Kaplicy Matki Bożej.

W wygłoszonej homilii powiedział, że pielgrzymka jest okazją do odnowienia radości wynikającej z bezwarunkowej miłości do Boga i ludzi. – Zdajemy sobie sprawę, że świadectwo ludzi smutnych, bo pogubionych, zalęknionych, niepewnych, nieszczęśliwych jest dla ludzi niewiarygodne. Chcemy odnowić się w naszej radości, nie w sposób sztuczny, by pokazać jacy to my jesteśmy szczęśliwi i radośni, podziwiajcie nas, ale chcemy odnaleźć przyczyny, dla których ta radość będzie prawdziwa a przez to wiarygodna – podkreślił redemptorysta.

Więcej…

 

PALLOTTI - ŚWIĘTY NA CZASIE

Św. Wincenty PallottiŻył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Więcej…

 

Testament duchowy Ojca Założyciela

Testament duchowy to sporządzony w formie listu tekst, który ksiądz Wincenty Pallotti napisał we wrześniu 1840 roku, przebywając w diecezji Osimo. „List” ten odnaleziony i otwarty zaraz po śmierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), był od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Kim są Pallotyni ?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.