DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: Weekend rozeznaniowy

Weekend rozeznaniowy

 

OŁTARZEW/WSD: Święcenia prezbiteratu

Święcenia

Jak co roku, druga sobota maja jest jednym z najważniejszych dni w roku dla świata pallotyńskiego. W dniu 9 maja 2015 r. w kościele seminaryjnym p.w. Królowej Apostołów w Ołtarzewie, siedmiu pallotyńskich diakonów przyjęło z rąk ks. kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Trzech z nich należy do Prowincji Chrystusa Króla, zaś czterej to członkowie Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Więcej…

 

DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: Pallotyński Rajd Rowerowy (6-11 lipca 2015)

Pallotyński Rajd Rowerowy (6-11 lipca 2015)

— Propozycja skierowana dla MŁODZIEŻY MĘSKIEJ

— Zjazd: Dom Parafialny w Krakowie, niedzielę 5 lipca 2015 (niedziela) do godz. 1900

— Rozpoczęcie - poniedziałek 6 lipca 2015

— Zakończenie - sobota 11 lipca 2015 w WSD Ołtarzew

— Trasa: Kraków - Busko Zdrój - Święta Katarzyna - Wrzosów - Konstancin-Jeziorna - WSD Ołtarzew

— Długość trasy - ok. 500 km

— Wiek uczestników: od 16 lat, osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców

— Wszelkie dalsze informacje będą przesyłane zainteresowanym po zarejestrowaniu

— Wyjazd ma charakter religijno-sportowy

— Rejestracja: do niedzieli 14 czerwca 2015

>>>REJESTRACJA: http://powolania.org/rajd-rowerowy-6-11-lipca-2015

>>>DO POBRANIA: Plakat

 

PIELGRZYMKA ROWEROWA W INTENCJI POWOŁAŃ

PIELGRZYMKA ROWEROWA W INTENCJI POWOŁAŃ - "MARYJO, PROWADŹ DO JEZUSA"

>>>WIĘCEJ INFORMACJI na stronie Duszpasterstwa Powołań: http://powolania.org/pielgrzymka-rowerowa-5-7-cze-2015

 

PALLOTTI - ŚWIĘTY NA CZASIE

Św. Wincenty PallottiŻył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Więcej…

 

Testament duchowy Ojca Założyciela

Testament duchowy to sporządzony w formie listu tekst, który ksiądz Wincenty Pallotti napisał we wrześniu 1840 roku, przebywając w diecezji Osimo. „List” ten odnaleziony i otwarty zaraz po śmierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), był od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Kim są Pallotyni ?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.