Wieści z Kongresu ZAK

kongres_zak

Środa – 15 lipca

Godz. 6.30 rano. W Mariapolis-Ginetta, oddalonym ok. 50 km od São Paulo, wschodzi słońce. Za nami pierwszy dzień III Kongresu Generalnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Biorą w nim udział 154 osoby, w większości kobiety. Oprócz Brazylijczyków, którzy przybyli do Mariapolis, pokonując nawet 3 tys. kilometrów, Ameryka Południowa reprezentowana jest przez kilkunastu Argentyńczyków, Boliwijczyków, Urugwajczyków, Wenezuelczyków i Kolumbijczyków. Stany Zjednoczone, Niemcy i Irlandia to „wielcy nieobecni”. Jest natomiast 9-osobowa grupa z Wybrzeża Kości Słoniowej, a także przedstawiciele z Australii, Kanady i Indii.

Więcej…

 

KONSTANCIN-JEZIORNA: Międzynarodowe spotkanie formacyjne braci

Spotkanie-braci.jpg

W Centrum Animacji Misyjnej w ostatnich dniach przeplatały się różne języki – można było usłyszeć rozmowy po polsku, niemiecku, portugalsku, włosku angielsku, francusku i słowacku. Do Konstancina przybyli bracia z Polski, Rwandy, Włoch, Brazylii, Słowacji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Niemiec. Koordynatorami spotkania byli ks. Francesco Harelimana, ks. Artur Stępień i br. Stephen Buckley – członkowie Sekretariatu Generalnego ds. Formacji.

Więcej…

 

WARSZAWA: Spotkanie Komisji Generalnej ds. Apostolstwa Młodzieży

spotkanie_SDM.jpgW dniach 26-28 maja 2015 r. w pallotyńskim domu przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie odbywało się spotkanie Generalnej Komisji ds. Apostolstwa Młodzieży. Jego głównym celem było przygotowanie pallotyńskich dni młodych, poprzedzających Światowe Dni Młodzieży.

W 2016 roku Polska po raz drugi będzie gospodarzem Światowych Dni Młodzieży. Do tego niezwykłego wydarzenia pozostaje coraz mniej czasu, dlatego trwają ożywione przygotowania do przeżywania święta, zarówno na szczeblu ogólnym, jak i lokalnym.

W ramach takich przygotowań w pallotyńskim domu przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie odbyło się spotkanie Generalnej Komisji ds. Apostolstwa Młodych. Udział w nim wzięli ks. Martin Manus SAC, ks. George Madeikkal SAC, ks. Andy Givel SAC, ks. Jose Luis Gulpio SAC, ks. Andrzej Daniewicz SAC oraz ks. Guy Sylvain Atangana SAC.

Więcej…

 

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY: Niebawem Pallotyńskie Spotkanie Młodych – Miłość! Ale jak?! Błogosławieni czystego serca

spotkanie-mlodych.jpgO miłości dużo już pisano, śpiewano, wystawiano na deskach teatru czy nakręcono mnóstwo filmów. Temat zawsze aktualny. Różne mody i trendy były i zniknęły, ale wątek miłości człowieka do człowieka ciągle się przewija.

Skoro sztuka jest również wyrazem i zobrazowaniem ludzkich pragnień, możemy śmiało stwierdzić, że pragnienie miłości należy do najbardziej pilnych w człowieku. Każdy zatem potrzebuje miłości. Bez wyjątku. Właściwie chyba najbardziej jej potrzebują ci, którzy się tego wypierają. Pewnie z powodu jakichś zranień, które zablokowały na sens miłości. Antoine de Saint-Exupery napisał w „Małym Księciu”, że miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć w tym samym kierunku. Dziś możemy dodać – patrzeć razem, ale czystym sercem i umysłem.

Więcej…

 

KONSTANCIN-JEZIORNA: Dyrektorium 2015

Dyrektorium1.jpg21 czerwca 2015 r. 48 pallotynów rozpoczęło dyrektorium – czas odnowy duchowej i pogłębionej refleksji nad charyzmatem oraz jego realizacją w wymiarze osobistym i wspólnotowym.

W tym roku do przeżywania dyrektorium zostali zaproszeni współbracia, którzy byli święceni lub złożyli wieczną konsekrację w latach 2007-2012. Obecni są również ci, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w czasie przewidzianym dla swoich roczników. Nad całością organizacji dwutygodniowego wydarzenia czuwają sekretarze ds. formacji polskich prowincji stowarzyszenia – ks. Waldemar Pawlik oraz ks. Janusz Łuczak.

22 czerwca uczestników odwiedzili prowincjałowie – ks. Józef Lasak oraz ks. Adrian Galbas. W programie tegorocznego dyrektorium przewidziano wiele interesujących spotkań – zostaną poruszone m.in. zagadnienia bioetyczne – w tym celu zaproszono ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr oraz prof. Bogdana Chazana. Z kolei specyfikę świata mediów i polityki przybliży red. Jan Pospieszalski oraz pani dr hab. Monika Przybysz. Nie zabraknie także tematów związanych z posługą głoszenia Słowa, sprawowania sakramentów, duszpasterstwa rodzin i małżeństw niesakramentalnych oraz przywództwa chrześcijańskiego.

Ks. Grzegorz Kurp SAC

Więcej…

 

PALLOTTI - ŚWIĘTY NA CZASIE

Św. Wincenty PallottiŻył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Więcej…

 

Testament duchowy Ojca Założyciela

Testament duchowy to sporządzony w formie listu tekst, który ksiądz Wincenty Pallotti napisał we wrześniu 1840 roku, przebywając w diecezji Osimo. „List” ten odnaleziony i otwarty zaraz po śmierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), był od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Kim są Pallotyni ?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.