WARSZAWA: Kard. Gerhard Müller przewodniczył celebracji z okazji Światowego Dnia Chorego na Skaryszewskiej

Kard. Gerhard Müller przewodniczył celebracji Światowego Dnia Chorego na Skaryszewskiej

Obchody XXIV Światowego Dnia Chorego w parafii św. Wincentego Pallottiego w Warszawie poprzedziło trzydniowe przygotowanie. W dniach 8-10 lutego 2016 r., ks. Artur Stawarz SVD głosił okolicznościowe konferencje przygotowujące parafian do przyjęcia relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki.

Więcej…

 

WYWIAD: Znamienity szafarz Bożego miłosierdzia – święty Wincenty Pallotti

Wincenty-Pallotti-3.jpgRozmawiamy o rzymskim kapłanie, głosicielu Bożej Ewangelii, znamienitym szafarzu Bożego  miłosierdzia, założycielu Stowarzyszenia i Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, św. Wincentym Pallottim. Ks. Stanisław Stawicki, pallotyn, który od wielu lat inspiruje i zachęca do poznawania, odkrywania i zbliżania się do św. Wincentego Pallottiego.

Ks. Łukasz Gołaś SAC: W kolekcie Mszy Świętej ku czci św. Wincentego Pallottiego modlimy się słowami: „Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Wincentego Pallottiego, prezbitera, do obrony wiary i ożywiania miłości…”. Proszę powiedzieć, tak dla współczesnego człowieka, który może nie zna historii i życia św. Wincentego, kim on był? Kim był Pallotti?

Ks. Stanisław Stawicki SAC: Był przede wszystkim rzymskim kapłanem. Tak go często nazywano. Nazywano go również apostołem Rzymu, podobnie jak św. Filipa Nereusza. Faktycznie, Pallotti urodził się w Rzymie, choć jego rodzice pochodzili z terenów Umbrii. Z tym regionem był zresztą bardzo mocno związany emocjonalnie. Natomiast, jeżeli chodzi o jego życie, kiedyś napisałem taki artykuł – inspirując się nieco historią i życiem św. Tomasza Morusa, o którym Anglicy mówią, że był „świętym na każdy sezon”.

Więcej…

 

DUCHOWOŚĆ: Miłosierdzie Boże w życiu i pismach św. Wincentego Pallottiego [2]

ŚW. WINCENTY PALLOTTI O MIŁOSIERDZIU BOŻYMII. ŚW. WINCENTY PALLOTTI O MIŁOSIERDZIU BOŻYM

Teologowie nazywają naukę o miłosierdziu Bożym i samo miłosierdzie „szczytem religii chrześcijańskiej”, w nim ona „dosięga swego szczytowego punktu i pokazuje to, co ma w sobie najdoskonalszego” [J. Woroniecki, dz. cyt., s. 139]. Zestawienie poniższe wypowiedzi św. Wincentego, chociaż tak krótkie, ukazuje nam również Jego jako głębokiego znawcę Boga — Miłości Nieskończonej i Nieskończenie Miłosiernej. Nie chował on swojej wiedzy wyłącznie dla siebie, lecz przekazywał ją innym, posługując się słowem żywym, jak również słowem pisanym.

„My katolicy – pisze w dziełku poświęconym specjalnie Miłości Miłosiernej – winniśmy odczuwać potrzebę poznawania lub przynajmniej przypominania sobie w świetle wiary miłości nieskończonej i miłosierdzia nieskończonego, z jakim nas Bóg stworzył i zachowuje, z jakim odkupił i uświęcił” [V. Pallotti, Iddio l’Amore infinito, Roma 1936, s. 5]. Św. Wincenty przeznacza to dziełko dla wszystkich: „Każdy katolik będzie mógł korzystać z tej książeczki” [Tamże, s. 5-6].

Św. Wincenty mówi o miłosierdziu Bożym, gdyż tego domagają się czasy w których żyje. Tak je charakteryzuje w roku 1849:

Więcej…

 

DZIEDZICTWO SAC: Ku beatyfikacji pierwszej damy Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Elżbiety Sanny (1788-1857)

Elżbieta SannaTa żyjąca w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku mieszkanka Sardynii, jako jedyna ze wszystkich kobiet zaangażowanych w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, miała przywilej bycia nazywaną – wprost i wyraźnie – i to aż czterokrotnie, „członkiem pobożnego Zjednoczenia”. Urodzona w Codrongianos na Sardynii 23 kwietnia 1788 r., poślubiła w roku 1807 Antonio Maria Porcu. Z siedmiorga ich dzieci przeżyło pięcioro.

Gdy owdowiała po osiemnastu latach małżeństwa, otrzymała zgodę swej rodziny, by podjąć pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Ale, zatrzymana przez przeciwności w drodze do Palestyny, wylądowała 23 lipca 1831 r. w Rzymie, gdzie pozostała aż do śmierci, tj. 17 lutego 1857 r. Pochowano ją w kościele SS. Salvatore in Onda – u boku św. Wincentego Pallottiego, swego kierownika duchowego, tak jak sobie tego życzyła. Wiadomo, „czego chce kobieta, tego chce Bóg” (przysłowie francuskie).

Więcej…

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W REKOLEKCJACH [27 CZERWCA – 4 LIPCA, BÓBRKA K. SOLINY]

Lectio Divina

>>>Pallotyńska Wspólnota w Bóbrce k. Soliny zaprasza na rekolekcje w rytmie Lectio Divina.
W dniach od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. rekolekcje poprowadzi ks. Grzegorz Wolski.

 

PALLOTTI - ŚWIĘTY NA CZASIE

Św. Wincenty PallottiŻył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Więcej…

 

Testament duchowy Ojca Założyciela

Testament duchowy to sporządzony w formie listu tekst, który ksiądz Wincenty Pallotti napisał we wrześniu 1840 roku, przebywając w diecezji Osimo. „List” ten odnaleziony i otwarty zaraz po śmierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), był od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Kim są Pallotyni ?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.